Terug naar het overzicht

In gesprek met Rijkswaterstaat over maatregelen Haringvlietbrug

Rijkswaterstaat heeft een persbericht verstuurd over de maatregelen aan de Haringvlietbrug.

Wethouder Harry van Waveren: “In het overleg met Rijkswaterstaat dringen we er samen met andere partijen op aan om zo snel mogelijk met alternatieven te komen die minder overlast voor het verkeer opleveren. Voor gemeente Hoeksche Waard zijn de volgende punten belangrijk:

  • 2 rijbanen per rijrichting open, waarbij naar andere mogelijkheden gekeken moet worden om de maximum snelheid van 50 km per uur te handhaven (bijvoorbeeld trajectcontrole).
  • Er moet een structurele oplossing komen voor zowel de hulpdiensten als het openbaar vervoer zodat die niet in de file terechtkomen.
  • We zijn blij dat Rijkswaterstaat geluisterd heeft naar ons pleidooi om de parallelweg af te sluiten voor sluipverkeer. Zolang er op de Haringvlietbrug maar één rijstrook in elke richting beschikbaar is sluit RWS de parallelbaan af voor gewoon verkeer. Landbouwvoertuigen, hulpdiensten (inclusief huisartsen), verloskundigen en fietsers/bromfietsers kunnen wel gebruik maken van de parallelweg.
  • Rijkswaterstaat moet zorgen voor een goede communicatie tussen betrokken organisaties en met de bewoners, ondernemers en organisaties in onze gemeente.
  • Rijkswaterstaat moet aandacht hebben voor acties om het (rij)gedrag positief te beïnvloeden.
  • Rijkswaterstaat moet snel gaan nadenken over compensatie voor ondernemers, waaronder de ondernemingen in de recreatievaart.”

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de informatiepagina maatregelen Haringvlietbrug.