De eilanden Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard en Voorne-Putten (Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne) hebben een aantal gemeenschappelijke kenmerken en belangen. Door samen te werken versterken we de leefbaarheid en het vestigingsklimaat van de Zuid-Hollandse Delta. Dus ook in de Hoeksche Waard.

Investering

Het samenwerkingsverband Zuid-Hollandse Delta heeft een Regio Deal met het Rijk gesloten. Met deze deal investeert het Rijk 7,5 miljoen in het versterken en verbeteren van de kwaliteit van leven, werken en wonen in onze regio. In de Regio Deal bundelen we samen met andere gemeenten onze krachten op de thema’s Duurzaamheid, Agrifood, Landschap & Toerisme en Onderwijs & Arbeidsmarkt.

https://youtube-nocookie.com/watch?v=Ol1wYtQzjnQ%26feature%3Dyoutu.be

Thema’s

Om duurzaam en innovatief te groeien, wil de Zuid-Hollandse Delta de economische structuur versterken en het woon- en leefklimaat verbeteren. Met de extra investering van het Rijk kan de regio deze opgaven sneller en beter aanpakken. De eilanden in de Zuid-Hollandse Delta vinden elkaar op de thema’s Duurzaamheid, Agrifood, Landschap & Toerisme en Onderwijs & Arbeidsmarkt. Deze programmalijnen zijn uitgewerkt in concrete projecten. Ondernemers kunnen ook nieuwe initiatieven aandragen. Via de website van de samenwerking Zuid-Hollandse Delta vindt u meer informatie over de projecten en programmalijnen.

Wie werken samen?

Deze Regio Deal is de start van een samenwerking om samen te werken aan de belangen van ruim 300.000 inwoners. De eilanden Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard en Voorne-Putten bestaan uit de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis, Hoeksche Waard, Goeree-Overflakkee, Nissewaard en Westvoorne. Samen met (agrarische) ondernemers, overheid en onderwijs zetten we de schouders onder de opgaven zetten. Samen voor een krachtige Zuid-Hollandse Delta!