Netcongestie

In de Hoeksche Waard is de (grootschalige) opwek van duurzame energie de laatste jaren enorm toegenomen. Dit komt vooral door zonnepanelen op grote (agrarische) bedrijfsdaken en op woningen. Alle elektriciteit (stroom), die niet direct gebruikt wordt, wordt teruggeleverd aan het elektriciteitsnet. Zo kan deze stroom door anderen gebruikt worden. Helaas is het elektriciteitsnet zo goed als vol voor het terugleveren van elektriciteit; het elektriciteitsnet kan geen nieuwe grote hoeveelheden teruggeleverde stroom vervoeren. De kans is dan groot dat er stroomstoringen ontstaan. Dit heet netcongestie.

Op 1 februari heeft regionaal netbeheerder Stedin netcongestie aangekondigd voor nieuwe aanvragen voor het (extra) terugleveren van elektriciteit door grootverbruikers in de Hoeksche Waard en Zuidelijk Dordrecht. Voor het terugleveren van kleinere hoeveelheden elektriciteit van zonnepanelen op daken van huishoudens, kleine bedrijven en overige kleinverbruikers zijn er op dit moment geen gevolgen. Maar (nieuwe) grootverbruikers, die (extra) stroom willen gaan terugleveren, komen bij Stedin op een wachtlijst. Er zijn geen gevolgen voor het afnemen van elektriciteit.

Op de website van Stedin vindt u uitgebreide informatie over wat netcongestie is, over congestiemanagement en over dit congestiegebied. Ook kunt u zich via de website inschrijven voor de maandelijkse update van Stedin over netcongestie.

Op dit moment hebben alleen grootverbruikers die een nieuwe aanvraag voor (extra) teruglevering van elektriciteit willen doen hier last van. Grootverbruikers hebben een elektriciteitsaansluiting groter dan 3 x 80 ampère.

Grootverbruikers die al elektriciteit terugleveren of vóór 1 februari een aanvraag hiervoor hebben ingediend bij Stedin en inmiddels een offerte hebben ontvangen, hebben er geen last van. Ook kleinverbruikers van elektriciteit (tot en met 3 x 80 ampère) kunnen op dit moment gewoon elektriciteit blijven terugleveren.

Bent u een grootverbruiker? En wilt u een nieuwe aanvraag doen bij Stedin om (extra) elektriciteit terug te leveren? Dan komt uw aanvraag op een wachtlijst. Er zijn geen gevolgen voor het afnemen van elektriciteit.

Het elektriciteitsnet wordt uitgebreid. Stedin is samen met landelijk netbeheerder TenneT verantwoordelijk voor deze uitbreiding. De netuitbreiding is naar verwachting voor het grootste gedeelte van de Hoeksche Waard uiterlijk in 2029 afgerond. Het gebied rondom ‘s-Gravendeel is naar verwachting in 2033 afgerond.

Stedin en TenneT breiden het elektriciteitsnet in de Hoeksche Waard uit. De gemeente werkt hierbij nauw met hen samen. Het is belangrijk dat het elektriciteitsnet zo snel mogelijk wordt uitgebreid. Tegelijkertijd is het belangrijk om hierbij zo goed mogelijk rekening te houden met mogelijke verschillende belangen. Daar zet de gemeente zich voor in.

  • Bent u op dit moment grootverbruiker van elektriciteit? Misschien is het mogelijk om op bepaalde momenten meer of minder elektriciteit te gebruiken en/of terug te leveren. Wilt u nagaan of u kunt helpen met het vrijmaken van ruimte op het elektriciteitsnet om netcongestie tegen te gaan en nieuwe grootverbruikers voor terugleveren van elektriciteit aan te sluiten? Neem dan contact op met Stedin over congestiemanagement. Stedin kan een vergoeding betalen voor gemiste stroomopbrengsten.
  • Wilt u met een aansluiting voor grootverbruik (extra) elektriciteit gaan terugleveren? Ook al komt uw aanvraag op de wachtlijst bij Stedin, is het verstandig om de aanvraag wél te doen. Zo zorgt u dat uw plannen bekend zijn bij Stedin. Dat zij met u kunnen meedenken in wat wel en wanneer mogelijk is. En dat Stedin met de uitbreiding van het elektriciteitsnet voldoende rekening houdt met toekomstig aanbod.
  • Gebruik de energie, die u wilt opwekken zoveel mogelijk zelf, kijk of u de energie tijdelijk kunt opslaan of dat u samen met uw buurbedrijven tot een oplossing kunt komen. Op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en van Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (NP RES) vindt u onder andere informatie, inspiratie en tips over netcapaciteit en mogelijke slimme oplossingen voor congestie.
  • Er worden in Nederland ook steeds vaker smart energiehubs gestart. Via de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland kunt u de ontwikkelingen hierop volgen.
  • Energieke Regio Hoeksche Waard denkt graag met u mee over wat wel kan. Deze stichting heeft geen winstoogmerk en geeft onafhankelijk advies aan bedrijven en maatschappelijke organisaties. Ook bieden zij een gratis Energiekansenscan (ter waarde van € 1.200,-).
  • Bent u agrarisch ondernemer? Het project ‘Landbouw als vliegwiel voor de energietransitie’ heeft handige informatie bijvoorbeeld over hoe u zonder netverzwaring toch duurzame energie produceert en flexibel benut.
  • Op de website van het Zakelijk Regionaal Energieloket vindt u allerlei informatie over hoe u uw pand(en) energiezuinig kunt maken en welke subsidies en regelingen er zijn.
  • Wilt u met iemand van de gemeente van gedachte wisselen over bijvoorbeeld de gevolgen of kansen rondom de netcongestie? Neem dan contact op met de accountmanagers Bedrijven.

Op woensdag 14 februari 2024 was er een online informatieavond ‘Netcongestie in de Hoeksche Waard’ voor ondernemers, grootverbruikers en andere geïnteresseerden. Deze avond werd georganiseerd door de gemeente in samenwerking met Stedin en Stichting Energieke Regio. Tijdens de avond vertelde Krijn Ratsma van Energieke Regio over wat zij als onafhankelijk adviseur voor ondernemers en maatschappelijke organisaties kunnen betekenen rondom het verduurzamen van hun gebouw(en), ook nu er netcongestie is. Verder is er informatie gegeven over de gratis Energiekansenscan (ter waarde van € 1.200,-), die Energieke Regio biedt. Tristan Wanders van Stedin vertelde meer over wat de netcongestie betekent, voor wie en hoe ondernemers hier mee om kunnen gaan. Aansluitend was er uitgebreid de gelegenheid om vragen te stellen en te beantwoorden.

Heeft u de online informatieavond gemist? De bijeenkomst is opgenomen en hieronder terug te kijken. Bij ‘Documenten’ vindt u de presentaties die zijn gedeeld tijdens de avond. Binnenkort worden ook de vragen die zijn gesteld tijdens de avond, met de antwoorden geplaatst bij ‘Documenten’.

Wilt u op de hoogte worden gehouden van gemeentelijk nieuws dat interessant is voor ondernemers en maatschappelijke organisaties? Meld u dan aan voor onze digitale nieuwsbrief Ondernemersupdate. Deze nieuwsbrief wordt – afhankelijk van het nieuwsaanbod – om de 4 tot 6 weken verstuurd.