Lokaal preventieakkoord Hoeksche Waard

Samen maken we gezond gewoon!

Een gezonde leefstijl voor alle inwoners van de Hoeksche Waard, daar gaan we voor! Met het lokaal preventieakkoord Hoeksche Waard geven we een gezonde leefstijl een extra zetje.

Met lokale partijen maken we afspraken over hoe we met elkaar de ambities op het gebied van roken, alcohol, gezond gewicht en mentale gezondheid kunnen bereiken.

In 2021 zijn we gestart en hebben we mooie initiatieven voorbereid die in 2022 plaatsvonden, zoals moestuinlessen voor basisschoolleerlingen en preventieve ouderschapsondersteuning voor statushouders.

Ook 2023 biedt kansen om onder de vlag van het lokaal preventieakkoord Hoeksche Waard een impuls te geven aan een gezonde leefstijl. We kunnen bestaande initiatieven versterken, acties uitbreiden en ook is er ruimte voor nieuwe initiatieven.

Wil je meer weten of bijdragen aan de ambities van het preventieakkoord? Neem contact met ons op. Hieronder lees je hoe dat kan.

Hieronder vindt u een overzicht van activiteiten die we met elkaar oppakken.

Gezond gewicht: gezond dagje uit

Als je een dagje uit gaat, wil je toch ook de mogelijkheid hebben om gezond te eten? Deelnemende organisaties zullen naast initiatieven voor een gezonde eetomgeving ook een netwerk vormen waarbij kennis wordt uitgewisseld en casussen worden besproken. 

Schoolfruit

Steeds minder kinderen eten fruit in onze gemeente. Fruit is gezond en de voedingsstoffen die erin zitten zijn belangrijk. We willen daarom dat kinderen meer fruit gaan eten en starten met het verspreiden van fruit op een aantal scholen.  

Mentale gezondheid: cursus Creatief Leven

De cursus Creatief Leven is een cursus voor jongeren en volwassenen die zich eenzaam voelen. Doel van de cursus is het verminderen en hanteren van eenzaamheid. De cursus brengt je in de eerste plaats in contact met jezelf. Het helpt je te kijken naar je eigen wensen en mogelijkheden, waardoor je zelfbeeld positiever wordt. Je leert nieuwe relaties aan te gaan, bestaande relaties te onderhouden en om te gaan met het verlies van contacten.

Meer informatie of aanmelden?

Meer informatie leest u op de website van Welzijn Hoeksche Waard  of bekijk het filmpje hier onder.

Aanmelden kan via het aanmeldformulier voor deelnemers.

Ben je verwijzer? Lees dan het document Creatief Leven van Welzijn Hoeksche Waard of meld je aan via het aanmeldformulier voor verwijzers.

Preventieve ouderschapsondersteuning statushouders

Stel, je bent vluchtelingouder, nieuw in Nederland en je zoekt hulp bij opvoedvraagstukken of voor psychosociale problemen van jouw kinderen. We organiseren voor deze ouders cursussen om hen te ondersteunen bij het opvoeden in twee culturen en hen wegwijs te maken in de Hoeksche Waard als het gaat om bestaande dienstverlening voor kinderen en ouderen.  

Voorkomen van verslaving

Ouders en ook kinderen maken zich soms zorgen over middelengebruik of gamegedrag. Je wilt hier dan graag met een professional over praten en advies vragen. Het preventieakkoord maakt het mogelijk hierover in gesprek te gaan met professionals van Youz. Vragen of aanmelden? Neem dan contact op met Nine de Vries via e-mail n.devries2@anteszorg.nl of via preventie@youz.nl.  

Zwanger en verslaafd

Alcohol en zwangerschap gaan niet samen. Het preventieakkoord heeft het mogelijk gemaakt dat Youz professionals gaat trainen in het signaleren van middelengebruik bij vrouwen die zwanger willen worden of zwanger zijn om hierover het gesprek met hen aan te gaan. Vragen? Neem dan contact op met Nine de Vries via e-mail n.devries2@anteszorg.nl of via preventie@youz.nl.

Wilt u de Hoeksche Waard ook gezonder maken en  bijdragen aan de ambities van het preventieakkoord? Heeft uw idee of initiatief betrekking op een nieuwe activiteit, nieuwe vorm van samenwerking of verbreding van een bestaande activiteit? En wilt u deze samen met andere organisaties in de gemeente vormgeven?

Neem contact op met Marjan Boonzaaijer, projectleider lokaal preventieakkoord Hoeksche Waard, via telefoonnummer 06 – 51 11 15 30 of mail naar GenIZ@gemeentehw.nl en we praten hierover verder! Ook voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marjan. 

Of stuur meteen een aanvraag in om een project of initiatief te starten. Download het formulier om een initiatief aan te melden. Dit initiatief zal door de kerngroep beoordeeld worden.