Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Werkgevers of instanties kunnen daar om vragen. Bijvoorbeeld als u in de kinderopvang of het onderwijs gaat werken. Maar ook als u een wapenvergunning aanvraagt. De minister van Veiligheid en Justitie geeft deze verklaring af.

Vragen over de aanvraag van uw VOG kunt u stellen via de website van de Dienst Justis.

Een organisatie of uw werkgever kan online een Verklaring Omtrent het Gedrag aanvragen. U hoeft dan niet naar de gemeente te komen om de aanvraag in te dienen. De organisatie of uw werkgever vraagt met eHerkenning2+ (een manier waarmee bedrijven en organisaties zich online kunnen identificeren) de Verklaring Omtrent het Gedrag aan. Voor vrijwilligers kan dit via de website Gratis VOG.

Regelt de organisatie of werkgever het aanvragen van een VOG niet? Dan kunt u zelf op 3 manieren uw VOG aanvragen:

1. VOG aanvragen via de gemeente

 • U krijgt een formulier van uw werkgever of andere organisatie.
 • U levert dit volledig ingevulde formulier in bij een van onze servicepunten. Maak hiervoor een afspraak.

2. VOG online aanvragen

 • U krijgt een e-mail dat u een VOG nodig hebt.
 • Via een link in deze e-mail kunt u inloggen met uw DigiD.
 • U controleert de gegevens.
 • U bevestigt dat de gegevens kloppen.

3. VOG direct aanvragen bij Justis

U moet de VOG rechtstreeks bij Justis aanvragen als u:

 • Niet voorkomt in de Basisregistratie Personen (BRP) of;
 • Als u geen vaste woon- of verblijfplaats hebt.

Als u in het buitenland gaat wonen of werken en daar een VOG voor nodig hebt, vraag dan een officieel document aan de ambassade, het consulaat of de werkgever. In dit document moeten alle gegevens staan die op het aanvraagformulier worden gevraagd.

 • € 41,35

Vrijwilligers

 • Biedt u hulp of begeleiding aan kwetsbare mensen, dan kan de organisatie waar u voor werkt een gratis VOG voor u aanvragen.
 • Een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart.
 • Uw pinpas of contant geld. U betaalt direct bij de aanvraag. U kunt alleen met uw pinpas betalen. Behalve bij ons servicepunt Oud-Beijerland; daar kunt u ook contant betalen.
 • Het ingevulde aanvraagformulier VOG of VOG RP.

Wij sturen uw aanvraag door naar Dienst Justis.

Binnen 4 weken na ontvangst van uw aanvraag krijgt u bericht van Justis.

 • VOG: binnen 4 weken na ontvangst van uw aanvraag.
 • VOG Rechtspersonen: binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag.

Dat kan als u deze persoon (ouder dan 18 jaar) machtigt. De gemachtigde vraagt de VOG dan namens u aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP). Print het machtigingsformulier uit, vul het in en geef het mee met de gemachtigde. Bij het indienen van de aanvraag moet de gemachtigde de volgende stukken meenemen:

 • Een volledig ingevuld aanvraagformulier VOG, met alle gevraagde documenten.
 • Een machtigingsbrief (een brief waarin u aangeeft wie u machtigt om namens u deze aanvraag in te dienen; geef hierin ook aan op welk postadres u de VOG wilt ontvangen).
 • Een kopie van uw identiteitsbewijs (bijvoorbeeld een paspoort).
 • Een identiteitsbewijs van de degene die u heeft gemachtigd.
 • Een bedrag van € 41,35.

Op internet zijn meerdere commerciële partijen actief die tegen extra kosten een digitale VOG-aanvraag voor u kunnen klaarzetten. Hiervoor betaalt u extra kosten die kunnen oplopen tot enkele tientallen euro’s. Deze bedrijven zijn allen géén onderdeel of partner van Justis.

U kunt kosten besparen wanneer u uw digitale VOG-aanvraag laat klaarzetten door uw werkgever of de organisatie die de VOG wil ontvangen.

Wanneer u daarbij de keuze voor het screeningsprofiel overlaat aan een commerciële partij of naar eigen inzicht bepaalt, neemt u bovendien het risico dat uw werkgever of de organisatie die de VOG wil ontvangen een afgegeven VOG niet accepteert. U moet dan opnieuw een VOG-aanvraag indienen en weer betalen voor de behandeling van uw aanvraag.

U kunt uw VOG digitaal aanvragen via de website van Justis. Werkgevers en organisaties kunnen voor informatie over de aanvraag van een VOG ook naar de website van Justis.