Waardering mantelzorgers

Mantelzorgers leveren een belangrijke bijdrage aan de (langdurige) zorg voor hun naaste(n). Als gemeente waarderen wij hun inzet en ondersteunen mantelzorgers waar mogelijk. We doen dat onder andere met respijtzorg, cursussen, individuele ondersteuning en de jaarlijkse mantelzorgwaardering.

In de Hoeksche Waard waarderen we mantelzorgers door:

  • Het organiseren van de jaarlijkse Dag van de Mantelzorg en het jaarlijkse uitje voor jonge mantelzorgers.
  • Het organiseren van campagnes (herkennen en erkennen).
  • Ondersteuning laagdrempelig beschikbaar te maken voor alle mantelzorgers die dat nodig hebben.
  • Het ondersteuningsaanbod op de vraag van mantelzorgers af te stemmen.
  • De Blijk van Waardering, een jaarlijkse attentie die mantelzorgers, familie of vrienden van mantelzorgers, zorgvragers en betrokken zorgaanbieders ieder najaar kunnen aanvragen bij Stichting MEE.

Onder mantelzorgers verstaan wij iedereen (familie, buren, vrienden) die minimaal drie maanden, minstens acht uur per week, voor iemand zorgt. Het gaat om zorg en (mentale) ondersteuning die u geeft aan iemand met wie u een persoonlijke relatie heeft en die, door een ziekte of een beperking, iets niet (volledig) zelf kan. Denk hierbij aan het helpen met wassen, aankleden, eten, meegaan naar doktersbezoeken en/of het regelen en organiseren van allerlei zaken die nodig zijn. Deze ondersteuning biedt u in de thuissituatie of aan iemand die in een zorginstelling woont.