Blijk van Waardering

Mantelzorgers, familie of vrienden van mantelzorgers, zorgvragers en betrokken zorgaanbieders kunnen ieder jaar van september tot december een Blijk van Waardering aanvragen. In 2023 was het een Cadeaubon Hoeksche Waard ter waarde van € 50,-. De bon werd bezorgd bij mantelzorgers. Informatie over de Blijk van Waardering 2024 volgt nog.

Onder mantelzorgers verstaan wij iedereen die minimaal drie maanden, minstens acht uur per week, voor iemand zorgt. Het gaat om zorg en ondersteuning die u geeft aan iemand met wie u een persoonlijke relatie heeft en die door een ziekte of een beperking, iets niet (volledig) zelf kan. Denk hierbij aan het helpen met wassen, aankleden, douchen, eten of doktersbezoek. Deze ondersteuning biedt u in de thuissituatie of aan iemand die in een zorginstelling woont.

  • De waardering is voor mantelzorgers vanaf 18 jaar. Er kan maximaal één waardering per mantelzorger worden aangevraagd.
  • De Blijk van Waardering kan alleen door de mantelzorger zelf aangevraagd worden.
  • Bent u op dit moment geen mantelzorger meer, maar heeft u eerder dit jaar wel intensief voor iemand gezorgd? U kunt de Blijk van Waardering aanvragen.
  • Woont degene voor wie u zorgt in de Hoeksche Waard, maar woont u als mantelzorger buiten de Hoeksche Waard? U kunt de Blijk van Waardering Hoeksche Waard aanvragen.
  • Woont degene voor wie u zorgt buiten de Hoeksche Waard? Dan heeft u geen recht op de Blijk van Waardering van gemeente Hoeksche Waard. U kunt dan contact opnemen met de gemeente waar de zorgvrager woont.

Als u voor 30 oktober het aanmeldformulier heeft verstuurd, ontvangt u de waardering rond de Dag van de Mantelzorg op 10 november. Heeft u tussen 25 oktober en 30 november het aanmeldformulier verstuurd, dan ontvangt u de waardering in de loop van de maand december.

Let op: na 30 november kunnen aanvragen voor de Blijk van Waardering niet meer in behandeling worden genomen.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met MEE Mantelzorg via Wijkteam HW. De medewerkers zijn tijdens werkdagen te bereiken op telefoonnummer 088-647 18 18 of per e-mail via info@wijkteamhw.nl.