Informatie mantelzorger

Het is belangrijk dat een mantelzorger zich bewust wordt van het feit dat hij/zij mantelzorger is en tijdig de ondersteuning kan krijgen die nodig is. Mantelzorg is meestal langdurig en kan intensief zijn. Vaak zijn mensen zich er niet van bewust dat ze mantelzorger zijn. Want zorgen voor een naaste, dat doe je toch gewoon!

Mantelzorgen geeft vaak voldoening, omdat u zorgt voor iemand om wie u geeft. Toch is het belangrijk dat u zich realiseert dat u mantelzorger bent. De extra zorgtaken in combinatie met werk, school en het persoonlijk leven, kunnen namelijk tot overbelasting leiden. Als u twijfelt of u mantelzorger bent, doe dan de test.

Waar kunt u terecht met vragen over mantelzorg in de Hoeksche Waard ? Hiervoor is een informatiekaart ontwikkeld. U kunt deze kaart vinden onder ‘Documenten’ in het onderste uitklapmenu op deze pagina. Op de kaart staan de 14 meest gestelde vragen door mantelzorgers. Daarnaast vindt u er ook de contactgegevens van verschillende organisaties die uw vragen kunnen beantwoorden.

Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op met MEE Servicebureau Zuid-Hollandse Eilanden

Mantelzorgers zorgen intensief voor een ander, maar wie zorgt er voor de mantelzorger?

Twijfel je of het evenwicht tussen zorgen voor een ander en het zorgen voor jezelf in orde is? Mantelzorgers die knelpunten of vragen hebben, kunnen terecht bij MEE Zuid-Hollandse Eilanden voor mantelzorgondersteuning.

Bel vrijblijvend naar het Servicebureau van MEE Zuid-Hollandse Eilanden via telefoonnummer 0181 – 33 35 07 of mail naar servicebureau@meeplus.nl. Onder individuele mantelzorgondersteuning verstaan we: individuele ondersteuning van mantelzorgers door het geven van persoonlijk advies en informatie, doorverwijzing en kort regelmatige ondersteuning. 

Bent u mantelzorger van een jeugdige?

Dan kunt u ondersteuning krijgen vanuit Jeugdteam Hoeksche Waard. U kunt van maandag t/m vrijdag van 9.00 – 17.00 uur bij hen terecht voor:

  • opvoedvragen of – problemen, psychische problematiek of verstandelijke beperking;
  • logeeropvang voor kinderen die permanent toezicht nodig hebben (meer dan gebruikelijke zorg).

De behoefte en mate van ondersteuning verschilt. Deze wordt bepaald door de fase waarin de mantelzorger zit. Mantelzorgondersteuning is maatwerk. Het vindt op verschillende manieren en via verschillende organisaties plaats. Hieronder vindt u een opsomming van verschillende organisaties die u kunnen helpen. Wij hebben geprobeerd zo volledig mogelijk te zijn. Mist u toch nog een instelling of organisatie in dit overzicht? Laat het ons dan weten via telefoonnummer 14 0186 / 088 – 647 36 47.

Wmo Hoeksche Waard

Kijk voor meer informatie op de pagina van Wmo Hoeksche Waard.

Kwadraad maatschappelijk werk

Kijk voor meer informatie op de pagina van Kwadraad maatschappelijk werk

Hulp via kerken Hoeksche Waard

Binnen de kerken is er zowel voor mensen die zorg nodig hebben als voor (hun) mantelzorgers doorlopend aandacht. Een aantal kerken verleent allerlei hand- en spandiensten. Informeer hierover bij een van de kerken in uw gemeente.

Huisarts en wijkverpleegkundige

Een mantelzorger kan, door omstandigheden, ook tijdelijk uitvallen. Als er dan professionele thuiszorg nodig is voor mensen met zware medische zorg, dan kunt u terecht bij uw huisarts of wijkverpleegkundige.

Ketenzorg Dementie Hoeksche Waard

De Ketenzorg biedt begeleiding (praktisch en emotioneel) voor mensen met (beginnende) dementie die thuis wonen én voor hun mantelzorgers.

De casemanagers zijn te bereiken via info@ketenzorgdementie-hw.nl of telefonisch. De telefoonnummers vindt u via de website van Ketenzorg Dementie Hoeksche Waard.

MEE ZHE

MEE voert voor de gemeente Hoeksche Waard de mantelzorgondersteuning uit. Zij doet dit door middel van individuele en collectieve mantelzorgondersteuning. Individuele mantelzorgondersteuning is  persoonlijke ondersteuning van een mantelzorger door het geven van advies en informatie, doorverwijzing en tijdelijke praktische ondersteuning.

MEE biedt ook (kosteloze) onafhankelijke cliëntondersteuning. Een professional van MEE  kan u helpen uw weg te vinden naar zorg en ondersteuning of u ondersteunen bij de voorbereiding van het Wmo-keukentafelgesprek. 

Wilt u meer weten over (veelal gratis) ondersteuning van MEE? Neem dan contact op met MEE Zuid-Hollandse Eilanden via telefoonnummer 0181 – 33 35 07 of kijk op de website van MEE mantelzorg.

Odensehuis Hoeksche Waard

Het Odensehuis werkt samen met alle zorgorganisaties in de Hoeksche Waard, met de casemanagers, de wijkteams en de gemeente en is onderdeel van de landelijke vereniging van Odensehuizen. Doel van het Odensehuis: Ontmoeting, ondersteuning, ontspanning en respijtzorg te bieden en zo mee helpen om het langer vol te houden. Voor mensen met (beginnende) dementie, mantelzorgers, hun kinderen, familie en vrienden. Meer informatie vindt u op de website van het Odensehuis Hoeksche Waard of telefonisch bij de coördinator 06 – 12 89 23 09.

Welzijn Hoeksche Waard

Hulp nodig bij de administratie of klussen in huis? Het team ‘hulpdiensten’ van Welzijn Hoeksche Waard is op werkdagen van maandag tot en met vrijdag bereikbaar via telefoonnummer 088 – 730 89 00 en via de website van Welzijn Hoeksche Waard.

Zorgverzekeraar

Ook zorgverzekeraars bieden mantelzorgondersteuning. Informeer bij uw eigen zorgverzekeraar naar de mogelijkheden. Afhankelijk van de aanvullende verzekering kan tijdelijke respijtzorg, vervangende mantelzorg, informatie en advies worden aangeboden.

Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een familielid, vriend of kennis met een ziekte of een beperking. Dit doen ze vanuit de persoonlijke relatie. Het grootste gedeelte van de zorg en ondersteuning in Nederland wordt door mantelzorgers geleverd. Het is dan ook niet meer weg te denken uit de samenleving. Het mantelzorgen geeft vaak voldoening, maar het kan ook zwaar zijn. Om mantelzorg extra onder de aandacht te brengen is de Hoeksche Waard een campagne gestart. Deze webpagina met mantelzorgtest is hier een onderdeel van.

Mantelzorgtest

Het doel van de campagne is dat mensen zich bewust worden van het feit dat ze mantelzorger zijn en tijdig de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.  Vaak zijn mensen zich er niet van bewust dat ze mantelzorger zijn. Zorgen voor een naaste? Dat doe je toch gewoon. Toch is het belangrijk dat je je realiseert dat je mantelzorger bent. De extra zorgtaken in combinatie met werk, school en het persoonlijk leven, kunnen tot overbelasting leiden. Als je twijfelt of je mantelzorger bent, doe dan de test.

Hoeksche Waardse mantelzorgers

Mantelzorgers zijn er in alle soorten en maten. Iedere situatie is uniek. Je kunt van de ene op de andere dag mantelzorger zijn. Een keuze heb je daar niet in. Maak kennis met deze mantelzorgers uit de Hoeksche Waard.

Filmpje Jan zorgt voor Rita
Filmpje Karin zorgt voor Cees
Filmpje Pieter zorgt voor Thijmen
Filmpje Margreet en Anne zorgen voor Ank