Ondersteuning jonge mantelzorgers

Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren t/m 24 jaar die opgroeien met een gezinslid dat chronisch ziek of gehandicapt is of een psychische aandoening heeft. Maar liefst 1 op de 5 kinderen groeit op met een zorgsituatie binnen een gezin.

Kijk voor meer informatie over jonge mantelzorgers op de website van MEE Mantelzorg.

Voor professionele (kosteloze) ondersteuning van jonge mantelzorgers gelden dezelfde mogelijkheden als bij volwassen mantelzorgers. Alleen is de ondersteuning dan speciaal gericht op de jonge doelgroep. Zo is het belangrijk dat we ervoor zorgen dat jonge mantelzorgers elkaar kunnen ontmoeten, ervaringen delen en samen leuke dingen doen.

Heb je behoefte aan ondersteuning? Neem dan contact op met MEE Zuid-Hollandse Eilanden. Dit kan maandag tot en met vrijdag op telefoonnummer 0181 – 33 35 07 of per mail naar servicebureau@meeplus.nl