Leerlingenvervoer

U hebt mogelijk recht op leerlingenvervoer als uw kind vanwege ziekte, een handicap of gedragsproblemen niet zelfstandig naar school kan.

Vraag voor 1 juni een vergoeding voor leerlingenvervoer aan. Als er geen wijzigingen zijn ten opzichte van het vorige jaar, kiest u voor de verkorte aanvraag. Zijn er wel wijzigingen of vraagt u voor het eerst een vergoeding aan? Kies dan voor het uitgebreide aanvraagformulier.

U kunt het formulier ‘leerlingenvervoer aanvragen’ ook downloaden, printen, invullen en aan ons opsturen. Voor een snellere afhandeling adviseren wij u gebruik te maken van het digitale aanvraagformulier.

Vraag een vergoeding leerlingenvervoer aan voor schooljaar 2024-2025

Log veilig in met DigiD om te laten zien wie u bent. Lees meer over DigiD.

Log veilig in met DigiD om te laten zien wie u bent. Lees meer over DigiD.

Vraag een vergoeding leerlingenvervoer aan voor schooljaar 2023-2024

Log veilig in met DigiD om te laten zien wie u bent. Lees meer over DigiD.

Log veilig in met DigiD om te laten zien wie u bent. Lees meer over DigiD.

Zit uw kind op een school voor (speciaal) basisonderwijs, op een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs of voortgezet onderwijs? Dan kunt u als ouder of verzorger in bepaalde gevallen een vergoeding krijgen voor leerlingenvervoer van en naar school. Dit kan een vergoeding zijn voor fiets, voor openbaar vervoer of voor eigen vervoer (auto). Of in de vorm van aangepast vervoer, zoals met taxi(bus). Onder bepaalde voorwaarden is het ook mogelijk om bijvoorbeeld vergoeding van de kosten van openbaar vervoer of eigen vervoer te krijgen, wanneer uw kind een basisschool bezoekt met een godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag.

Uw kind komt in aanmerking voor leerlingenvervoer wanneer:

  • de dichtstbijzijnde toegankelijke school voor speciaal basisonderwijs meer dan 6 kilometer van huis vandaan is
  • de dichtstbijzijnde toegankelijke school voor basisonderwijs op godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag meer dan 6 kilometer van huis vandaan is

Voor speciaal onderwijs is er geen kilometergrens.

Afhankelijk van uw inkomen betaalt u een eigen bijdrage. Gemeenten mogen een bijdrage vragen voor het leerlingenvervoer van leerlingen in het (speciaal) basisonderwijs.

U ontvangt binnen 8 weken een brief van de gemeente waarin staat of en welke vergoeding u krijgt. Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonlijke gegevens om. Meer hierover leest u in de privacyverklaring Leerlingenvervoer.

 

Voor het uitvoeren van het leerlingenvervoer werken wij samen met verschillende vervoersbedrijven. Taxi Noot is een van die vervoersbedrijven. Heeft u een inhoudelijke klacht of een vraag over het leerlingenvervoer uitgevoerd door Taxi Noot? Bel dan rechtstreeks via telefoonnummer 0318-62 35 00 of stuur een email naar zuidholland@noot.nl (vragen planning) of klantenservice@noot.nl (voor klachten). Zij nemen uw klacht zo spoedig mogelijk in behandeling.