Helpmijzorgen.nl/hw

Helpmijzorgen.nl/hw is een website voor mantelzorgers en professionals. Op de site staan alle mogelijkheden voor respijtzorg in de Hoeksche Waard overzichtelijk bij elkaar. De website is een initiatief van gemeente Hoeksche Waard en MEE Plus.

Veruit de meeste mantelzorgers halen veel voldoening en energie uit het zorgen voor een naaste. Uit onderzoek blijkt dat vijf op de zes mantelzorgers geniet van de positieve kanten van het zorgen. Het bieden van mantelzorg kan echter ook een zware (over)belasting zijn. Dit komt vaak voor bij mantelzorgers, die een langdurige periode (langer dan drie maanden) intensief zorgen. Om op adem te komen, kan een mantelzorger ‘even vrijaf’ nemen door respijtzorg aan te vragen. Daarbij wordt de zorgvrager geholpen, bijvoorbeeld door logeerzorg of met een vrijwilliger een aantal uur/dag op pad te gaan. De tijd die hierdoor vrijkomt, kan de mantelzorger besteden aan zichzelf of andere belangrijke zaken.