Spring naar content

Woonwagen, standplaats

Vroeger bestond er een wet speciaal voor woonwagens en woonboten.

Deze wet is in 1999 ingetrokken. Dat is door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) gedaan. BZK vond dat alle mensen gelijk zijn en speciale woonvormen geen eigen wet nodig hebben.

Europa en de VN controleren hoe landen omgaan met minderheden.

Vanuit BZK werd steeds geantwoord dat gemeenten zelf de regels mogen bepalen voor woonwagens en standplaatsen. In januari 2017 is Nederland hiervoor op de vingers getikt door Europa. Het Rijk mag het niet aan de gemeenten overlaten. Daarom heeft BZK regels gemaakt voor hoe gemeenten nieuwe afspraken maken over woonwagens en standplaatsen. Die regels worden het ‘mensenrechtelijk kader’ genoemd.

Gemeenten moeten zich aan het kader houden.

Daarom moeten ze nieuwe afspraken maken over woonwagens en standplaatsen. Die afspraken worden beleid genoemd. Het belangrijkste wat in het kader staat is:

  • De gemeente zorgt dat het beleid duidelijk is;
  • De gemeente beschermt woonwagenbewoners tegen discriminatie;
  • De gemeente beschermt de mensenrechten van woonwagenbewoners

Het nieuwe kader geldt niet voor iedereen.

Ook niet voor iedereen die op dit moment in een woonwagen woont. Het mensenrechtelijk kader is gemaakt voor drie groepen mensen:

  • Roma
  • Sinti
  • ‘de reiziger’

Met ‘de reiziger’ worden mensen bedoeld met beroepen waarvoor u moet reizen. Bijvoorbeeld messenslijpers en circusbewoners. Het samen met familie wonen is voor woonwagenbewoners een belangrijk onderdeel van de cultuur.

Elke gemeente moet zelf beleid maken.

Dat beleid moet passen in het landelijk kader van BZK/het Rijk. De Hoeksche Waard is in de zomer van 2019 begonnen met het maken van het beleid. Samen met woningcorporatie HW Wonen heeft de gemeente gesproken met bewoners van woonwagenparken, die HW Wonen beheert. Wat leeft er onder de bewoners en hoe zien zij de toewijzing van plaatsen, die vrijkomen? Er is in samenwerking nieuw toewijzingsbeleid gemaakt. Ook heeft de gemeente gevraagd of de huidige bewoners mensen kennen die graag een standplaats en woonwagen huren of kopen. Zo heeft de gemeente een eerste beeld gekregen van de behoefte.

Of kent u iemand in de Hoeksche Waard, die daar naar op zoek is? Laat diegene het formulier invullen. U komt dan op de behoeftelijst. Zo krijgt de gemeente een totaalbeeld van hoeveel mensen er op zoek zijn en wat de wensen zijn. Zoekt u een huur- of koopstandplaats, met of zonder eigen wagen, is er voorkeur voor bestaande parken vanuit bijvoorbeeld familieband en is er sprake van een reizigersachtergrond? Deze informatie heeft de gemeente nodig om het nieuwe gemeentelijke beleid in 2020 te maken: Is het huidige aantal parken en standplaatsen voldoende of is er meer nodig? En hoe, waar en voor wie organiseert de gemeente dit dan goed?

Heeft u het formulier ingevuld? U ontvangt hier een bevestiging van. En u wordt persoonlijk op de hoogte gehouden over het maken van het beleid voor woonwagens en standplaatsen in 2020. U krijgt in juli 2020 bericht van de gemeente en dan hoort u over de vervolgstappen.

Neem dan gerust contact op met Nanke Hofstra. U kunt haar telefonisch bereiken via 14 0186 of 06 – 82 06 65 70. E-mailen kan ook via nanke.hofstra@gemeentehw.nl.