Spring naar content

Geluidhinder bouw of sloop, ontheffing

Bij bepaalde activiteiten die u uitvoert, kunt u geluidsoverlast veroorzaken. Bijvoorbeeld als u bouwmachines of geluidsapparatuur gebruikt. U hebt hiervoor een ontheffing nodig van de gemeente.

Horecabedrijven kunnen deze ontheffing ook aanvragen. Bijvoorbeeld als zij een avond met live muziek organiseren.

Vraag een ontheffing aan door het formulier ‘Aanvraagformulier ontheffing geluid’ in te vullen. Dit kunt u naar ons mailen of opsturen.

Meestal hebt u de ontheffing geluidhinder nodig als u activiteiten uitvoert buiten uw bedrijf en buiten de normale werktijden. U hebt de ontheffing onder andere nodig voor de volgende activiteiten:

  • een tijdelijke activiteit in de open ruimte, zoals een kermis, buurtfeest of braderie
  • berichten of muziek laten horen door luidsprekers op voertuigen
  • achtergrondmuziek laten horen in winkelstraten
  • het gebruik van recreatietoestellen die geluid maken
  • het gebruik van bouwmachines
  • het gebruik van knalapparatuur om vogels te verjagen
  • overige handelingen waardoor geluidoverlast ontstaat

Wij bepalen of u de ontheffing geluidhinder krijgt. U ontvangt hierover binnen 8 weken bericht. Wij kunnen bovendien bepaalde regels verbinden aan de ontheffing. Aan deze regels moet u zich houden. Bent u het niet eens met onze de beslissing? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

 

W. van Vlietstraat 6, Oud-Beijerland
Nu gesloten

Formulieren