De uitbreidingslocatie Rustenburg wordt omsloten door de Groeneweg in het zuiden, de Biezengors in het oosten en de Rustenburgstraat in het westen. Ten noorden van deze locatie ligt eerst een onbebouwd agrarisch gebied en daarachter de locatie van de voormalige Suikerunie.

Wat komt er?

Het huidige nieuwbouwplan Rustenburg omvat 56 nieuwbouwwoningen die deels namens HW Wonen worden gerealiseerd en uitbreiding met een nieuw gebouw met 40 plaatsen voor gehandicaptenzorg van de Stichting Adullam. Ook de openbare ruimte met onder meer groenvoorzieningen, parkeerplaatsen, speelplaatsen straten, riolering en verlichting wordt ingericht. 

Het bestemmingsplan voor de nieuwbouwlocatie Rustenburg is door de gemeenteraad vastgesteld en onherroepelijk geldig. Nadat de voormalige kassen op dit perceel waren gesloopt, is het  plan voor een nieuw gebouw met 40 zorgplaatsen voor gehandicapten van de Stichting Adullam inmiddels gerealiseerd. De aanbesteding voor de 56 woningen vindt eind 2018 plaats. Volgens de planning start de nieuwbouw van deze woningen in de loop van 2019.

Momenteel is het nog niet mogelijk om in te schrijven voor woningen. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met HW Wonen, telefoon 0186 – 899 899 of kijk op de website van HW Wonen

Heeft u nog vragen over dit project? Neem dan contact op met de projectleider van de gemeente Ruud van den Berg. U kunt hem bereiken via telefoonnummer 14 0186 of 088 – 647 36 47 of via e-mail ruud.vandenberg@gemeentehw.nl.