Het bedrijventerrein in Goidschalxoord (voormalige PKF-terrein) is verhuurd aan een bedrijf dat hout bewerkt. De activiteiten van het bedrijf passen in het bestemmingsplan. Bewoners ervaren overlast van de activiteiten en van de verkeersbewegingen van en naar het terrein.

Waar ligt deze locatie?

Deze locatie ligt aan de Goidschalxoordsedijk en de Sluisendijk in Goidschalxoord.

Wat komt er?

We gaan samen met inwoners van Goidschalxoord onderzoeken of er mogelijkheden zijn om de woonomgeving te verbeteren. Dit kan van alles zijn. Bijvoorbeeld het terrein een andere functie geven, of een andere toegangsweg aanleggen.

Op 2 maart en op 7 april organiseerden wij 2 bijeenkomsten voor de inwoners van Goidschalxoord. Op basis van wat de inwoners op 2 maart lieten weten, zijn er 4 mogelijke modellen voor een invulling van het terrein gemaakt. Op 7 april lieten inwoners weten wat zij goede en minder goede invullingen vonden.

Uw mening vinden we belangrijk. Onder het kopje ‘Wat is de laatste stand van zaken’ vindt u de modellen. Ook vindt u daar een vragenlijst waarop u kunt invullen wat u per model goed of juist niet goed vindt. Onder het kopje ‘Documenten’ vindt u het verslag van de bijeenkomst van 2 maart en 7 april 2022.

Op basis van de input van de inwoners zijn er nu 2 voorkeursmodellen gemaakt. Het eerste model is dat het bedrijf blijft, maar we een oplossing zoeken voor de toegang van en naar het terrein. Dit is het model ‘bedrijf blijft’. In dit model zijn 2 mogelijkheden voor de toegangsweg geschetst. De eerste is het verbeteren van de bestaande Westdijk zodat deze het verkeer beter aan kan. De tweede is een nieuwe ontsluiting aan de oostzijde langs de leidingstraat naar de Provincialeweg. In beide modellen moet dit leiden tot minder verkeershinder van vrachtwagens. In onderstaande ontwerpverkenning vindt u dit model met de 2 varianten op de pagina’s 10 en 11.

Het tweede model is dat het bedrijf weggaat. Een ontwikkeling van (bijvoorbeeld) woningen moet zorgen dat er geld wordt verdiend om de bedrijfsverplaatsing te financieren. Bij deze optie zijn we afhankelijk van de bereidheid van het bedrijf zich te laten uitkopen. In dit model zijn ook weer 2 mogelijkheden. Bij de eerste mogelijkheid is omvorming van het terrein kleinschalig. Bij de tweede mogelijkheid is omvorming van het terrein grootschaliger. Dit model staat op de pagina’s 12 tot en met 15 van de ontwerpverkenning.

Ontwerpverkenning Goidschalxoord

Uw mening is belangrijk

Vanaf dinsdag 26 april tot en met donderdag 12 mei was het mogelijk te reageren op de voorkeursmodellen. De reacties nemen wij mee om tot een definitief voorkeursmodel te komen dat wij voorleggen aan de gemeenteraad.

Heeft u nog vragen over dit project? Neem dan contact op met projectleider van de gemeente, Perry van der Elst. U kunt hem bereiken via telefoonnummer 14 0186 of 088 – 647 36 47 of via e-mail perry.vanderelst@gemeentehw.nl.