Het bedrijventerrein in Goidschalxoord (voormalige PKF-terrein) is verhuurd aan een bedrijf dat hout bewerkt. De activiteiten van het bedrijf passen in het bestemmingsplan. Bewoners ervaren overlast van de activiteiten en van de verkeersbewegingen van en naar het terrein.

Waar ligt deze locatie?

Deze locatie ligt aan de Goidschalxoordsedijk en de Sluisendijk in Goidschalxoord.

Wat komt er?

We gaan samen met inwoners van Goidschalxoord onderzoeken of er mogelijkheden zijn om de woonomgeving te verbeteren. Dit kan van alles zijn. Bijvoorbeeld het terrein een andere functie geven, of een andere toegangsweg aanleggen. 

Op 2 maart en op 7 april 2022 organiseerden wij 2 bijeenkomsten voor de inwoners van Goidschalxoord. Op basis van wat de inwoners op 2 maart lieten weten, zijn er 4 mogelijke modellen voor een invulling van het terrein gemaakt. Op 7 april lieten inwoners weten wat zij goede en minder goede invullingen vonden. Daaruit zijn 2 voorkeursmodellen gekomen.  

Vanaf dinsdag 26 april tot en met donderdag 12 mei 2022 was het mogelijk te reageren op de voorkeursmodellen. Op de voorkeursmodellen ontvingen wij 55 reacties. Onze planning was om naar aanleiding van die reacties een definitief voorkeursmodel te maken. En dit ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad. Onze conclusie is dat de binnengekomen reacties erg van elkaar verschillen. Dat er niet 1 duidelijke lijn is, maakt het niet eenvoudig een keuze te maken voor 1 van de modellen.

Om dit met elkaar te bespreken, organiseerde de gemeente een extra inwonersbijeenkomst op woensdag 29 juni  2022 in het gemeentehuis in Oud-Beijerland. Het verslag en de presentatie van deze avond vindt u onder Documenten.

Heeft u nog vragen over dit project? Neem dan contact op met projectleider van de gemeente, Perry van der Elst. U kunt hem bereiken via telefoonnummer 14 0186 of 088 – 647 36 47 of via e-mail perry.vanderelst@gemeentehw.nl.