Wat komt er?

Met het afronden van het woningbouwproject De Heeren van Rustenburg fase 1 starten nu de voorbereidingen voor de tweede fase van het project De Heeren van Rustenburg. Dit project wordt gerealiseerd door Van Wijnen Projectorganisatie.

Fase 2 bestaat uit een gevarieerd woningaanbod: rijwoningen, twee-onder-een-kap en appartementen. De woningen worden gebouwd in de stijl van de woningen in de omgeving. Zie de Brochure Expositie Heeren van Rustenburg voor meer informatie.

Waar ligt deze locatie?

Aan de Rustenburgstraat 10 in Puttershoek. Aan de rand van de buurt ligt op een groot stuk land een karakteristieke woning, de Vesta. De nieuwe buurt zal straks aansluiten op het erf van de Vesta en loopt over op het land daarachter. Het erf en de nieuwe buurt worden daarmee 1 geheel met fase 1 die eind 2021 is opgeleverd is.

Na de laatste bijeenkomst van november 2023 is het plan ter inzage gelegd. De uitkomsten van de verschillende bijeenkomsten zijn terug te zien op de website Heeren van Rustenburg.

Aan de slag met de ontvangen zienswijzen

Tot en met 24 januari 2024 heeft het Ontwerp Bestemmingsplan ter inzage gelegen. Omwonenden hebben gebruik gemaakt van het indienen van een zienswijze. Momenteel werken wij aan de Nota van Beantwoording van deze zienswijzen en waar nodig worden deze onderbouwd met onderzoeken. Wij verwachten hier dit voorjaar een reactie op te geven.

Wat kunt u de komende tijd verwachten?

Hieronder ziet u de verwachte planning.

ActieDoor wieDatum afronden actie
Inlezen zienswijzenOntwikkelaar/gemeenteMaart
Overleg met klankbordgroepledenOntwikkelaar/gemeenteApril
Opmaken Nota van BeantwoordingOntwikkelaar/gemeenteMei
Eventuele aanpassingen aan het OntwerpbestemmingsplanOntwikkelaar/gemeenteJuni
Besluit College B&W nota van BeantwoordingGemeente (college)Juli
Besluit College voor vaststelling bestemmingsplanGemeente (college)Juli
Vaststellen bestemmingsplan in besluitvormende raadsvergaderingGemeente (raad)September

Momenteel is het nog niet mogelijk om in te schrijven voor woningen. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen via de website van Van Wijnen Projectontwikkeling.

Heeft u nog vragen over dit project? Neem dan contact op met de projectleider van de gemeente Ruud van den Berg. U kunt hem bereiken via telefoonnummer 088 – 647 14 18 of via e-mail ruud.vandenberg@gemeentehw.nl.