Wat komt er?

Met het afronden van het woningbouwproject De Heeren van Rustenburg fase 1 starten nu de voorbereidingen voor de tweede fase van het project De Heeren van Rustenburg. Dit project wordt gerealiseerd door Van Wijnen Projectorganisatie.

Waar ligt deze locatie?

Aan de Rustenburgstraat 10 in Puttershoek. Aan de rand van de buurt ligt op een groot stuk land een karakteristieke woning, de Vesta. De nieuwe buurt zal straks aansluiten op het erf van de Vesta en loopt over op het land daarachter. Het erf en de nieuwe buurt worden daarmee 1 geheel met fase 1 die eind 2021 is opgeleverd is.

Wat komt er?

Ongeveer 80 woningen, met mogelijk ook appartementen.

Update Heeren van Rustenburg fase 2 

In dit bericht ontvangt u een update over de laatste ontwikkelingen rondom het woningbouwproject Heeren van Rustenburg fase 2. We werken momenteel de laatste aanpassingen aan het stedenbouwkundig ontwerp uit. Dit doen we samen met de gemeente, adviseurs en andere betrokken partijen. Met het Waterschap bekijken we bijvoorbeeld of er in de toekomst voldoende watercompensatie en een goede waterhuishouding is. Ook werken we een groenplan uit, denken na over onderhoud en maken civieltechnische tekeningen. We peilen dit regelmatig bij de marktsituatie. Als dit alles naar een volgend niveau is getild, starten we met het ontwerpen van het VO (Voorlopig ontwerp) van de woningen.

Na de zomervakantie weer verder

Na de zomervakantie pakken we onze werkzaamheden weer op en bereiden we de Expositie (informatiebijeenkomst) voor inwoners voor. Daarnaast wordt het bestemmingsplan gereed gemaakt en naar de raad verstuurd. Naar verwachting ligt medio september het bestemmingsplan ter inzage en kunnen wij de plannen tijdens de Expositie aan de inwoners tonen.

Geniet van de zomer en tot over een maand! 

Het projectteam, 

Heeren van Rustenburg fase 2  

Momenteel is het nog niet mogelijk om in te schrijven voor woningen. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen via de website van Van Wijnen Projectontwikkeling.

Heeft u nog vragen over dit project? Neem dan contact op met de projectleider van de gemeente Mariëlle de Gelder. U kunt haar bereiken via telefoonnummer 14 0186 of 088 – 647 14 14 of via e-mail marielle.degelder@gemeentehw.nl.