Spring naar content

Zie ook

Huisnummer aanvragen of veranderen

Alle woningen krijgen een (huis)nummer, net als bedrijfspanden, standplaatsen en ligplaatsen. Als het (ver)bouwen van een pand gevolgen heeft voor de huisnummering, kunt u een huisnummer aanvragen of laten wijzigen. U mag als eigenaar of gebruiker niet zelf een huisnummer toekennen, wijzigen of intrekken.

Mantelzorg (tijdelijk)

Voor een mantelzorgwoning kunt u een eigen huisnummer aanvragen bij de gemeente. Voor alle financiƫle regelingen, zoals uitkeringen en toeslagen, zijn beide huishoudens dan zelfstandig. Dat heeft soms voordelen voor bepaalde regelingen (bijvoorbeeld AOW), maar brengt voor andere regelingen weer hogere kosten met zich mee (bijvoorbeeld gemeentelijke heffingen). Zodra de mantelzorgwoning niet meer nodig is, kunt u het huisnummer weer (laten) intrekken. U dient hiervoor een verzoek in via het formulier huisnummer aanvragen of intrekken.

Voor het aanvragen, wijzigen of intrekken van een huisnummer vult u het online formulier in en voegt u een situatieschets toe.

In de volgende situaties hoeft u geen (nieuw) huisnummer aan te vragen:

  • Bij het verlenen van een omgevingsvergunning (bouwen). In dit geval regelt de gemeente het huisnummer.
  • Voor het toekennen van een extra nutsvoorziening. Voor meer informatie kunt u terecht op de website mijn aansluiting.

Voor het aanvragen, wijzigen of intrekken van een huisnummer brengen wij geen kosten in rekening.