Werkzaamheden N217

De provinciale weg N217 is de belangrijkste oost-westverbinding in de Hoeksche Waard. Over deze weg rijdt veel verkeer van en naar de A29/A16 maar ook tussen de verschillende dorpen. Op verschillende punten langs de N217 zijn aanpassingen gewenst. Aan de ene kant omdat er ontwikkelingen zijn die vragen om een andere afwikkeling van het verkeer. Aan de andere kant om het verkeer tijdens de afsluiting van de Heinenoordtunnel snel en veilig van en naar de Kiltunnel te kunnen leiden.

Om welke aanpassingen gaat het?

Het gaat om drie grote infrastructurele projecten.

  • Verruimen van de rotonde bij ’s-Gravendeel. Door het tijdelijk realiseren van een dubbele rotonde kan het verkeer sneller en veiliger naar en van de Kiltunnel rijden. Na afronding van de werkzaamheden aan de Heinenoordtunnel wordt nog een kleine aanpassing gedaan aan deze rotonde.
  • Aanbrengen van verkeerslichten bij de kruising met de Polderweg. Deze werkzaamheden stonden in de planning maar zijn naar voren gehaald om te voorkomen dat ze tegelijkertijd met de werkzaamheden aan de Heinenoordtunnel zouden worden uitgevoerd. De werkzaamheden bij deze kruising zijn afgerond.
  • Aanleg van een parallelweg tussen Maasdam en ’s-Gravendeel.

Deze maatregelen maken onderdeel uit van het maatregelpakket Renovatie Heinenoordtunnel dat de wegbeheerders Rijkswaterstaat, provincie Zuid-Holland, gemeente Hoeksche Waard en Waterschap Hollandse Delta overeenkwamen.

De aanleg van de parallelweg tussen Maasdam en ’s-Gravendeel is een project dat de gemeente op dit moment uitvoert. Op de projectpagina leest u meer over dit project. Provincie Zuid-Holland voert de andere twee projecten uit, meer informatie en een kaart van de N217 vindt u op de website van de provincie.