Werkzaamheden N217

De provinciale weg N217 is de belangrijkste oost-westverbinding in de Hoeksche Waard. Over deze weg rijdt veel verkeer van en naar de A29/A16 maar ook tussen de verschillende dorpen. Op verschillende punten langs de N217 zijn aanpassingen gewenst. Aan de ene kant omdat er ontwikkelingen zijn die vragen om een andere afwikkeling van het verkeer. Aan de andere kant om het verkeer tijdens de afsluiting van de Heinenoordtunnel snel en veilig van en naar de Kiltunnel te kunnen leiden.

Wat gaat er gebeuren?

De komende jaren (tot 2023) vinden er drie grote infrastructurele projecten plaats.

  1. Verruimen van de rotonde bij ’s-Gravendeel.
  2. Aanleg van een parallelweg tussen Maasdam en ’s-Gravendeel.
  3. Aanbrengen van verkeerslichten bij de kruising met de Polderweg.

Eerder is ook het kruispunt N217- Vrouwehuisjesweg als project benoemd. De voorziene aanpassingen bleken na doorrekening te weinig effectief en daarom is het komen te vervallen.

Deze maatregelen maken onderdeel uit van het maatregelpakket Renovatie Heinenoordtunnel.

De aanleg van de parallelweg tussen Maasdam en ’s-Gravendeel is een project dat de gemeente op dit moment uitvoert. Op de projectpagina leest u meer over dit project. Provincie Zuid-Holland voert de andere twee projecten uit, meer informatie en een kaart van de N217 vindt u op de website van de provincie.