Tiengemetenpad

Dit fietspad verbindt de eilanden Tiengemeten en Voorne-Putten en loopt van regio Rotterdam/Den Haag naar de aanlegplaats van de pont naar Tiengemeten. Het is een belangrijke route voor de recreatieve economische vitaliteit van de zuidkant van de Hoeksche Waard. De eerste fase van het fietspad, het tracé vanaf de Spuiweg/Spuidijk langs het Piershilse Bos, was in april 2019 klaar. Nog dit jaar realiseren we een tweede fase van het Tiengemetenpad. Wij willen het Tiengemetenpad uiterlijk in 2024 volledig gereed hebben. Provincie Zuid-Holland en gemeente Hoeksche Waard zorgen samen voor de financiering van de nieuwe fietsverbinding.