Woonoverlast

Als veel mensen bij elkaar wonen, leidt dat soms tot kleine ergernissen. Soms worden de ergernissen groter en ontstaat er woonoverlast. Woonoverlast is heel vervelend, op deze pagina leest u wie u kunt benaderen voor advies en bemiddeling bij woonoverlast.

Helaas komt het voor dat buren last van elkaar hebben. Dit kan leiden tot irritaties, frustraties en een gevoel van machteloosheid.

Heeft u last van uw buren of buurtgenoten? De Advieslijn Woonoverlast Hoeksche Waard (AWHW) biedt een luisterend oor en deskundig advies. Kijk voor meer informatie op de website van Buurtbemiddeling Hoeksche Waard.

Soms botert het niet tussen bewoners en kunnen er problemen en ruzies ontstaan.

Heeft u een conflict met uw buren of buurtgenoten? Buurtbemiddeling Hoeksche Waard biedt mogelijk uitkomst. Deze organisatie bestaat uit een team van inwoners die getraind zijn om te bemiddelen bij conflicten. Kijk voor meer informatie over dit onderwerp op de pagina Buurtbemiddeling.

Soms kan iemand een gevaar zijn voor zichzelf of zijn/haar omgeving. Of zijn er mensen die hulp nodig hebben maar hier zelf niet om kunnen of willen vragen. Dan kunt u dit melden bij het Meldpunt Zorg & Overlast van GGD Zuid-Holland Zuid. Kijk voor meer informatie over dit onderwerp op de pagina Meldpunt Zorg en Overlast.