Woningbouwprogrammering

Woningbehoefte en woningbouwprogrammering

Iedere gemeente maakt afspraken met de provincie over het aantal woningen dat gebouwd wordt en welke ontwikkelplannen dit zijn. Deze afspraken staan in de Woningbouwprogrammering. We vinden het belangrijk dat de woningen die gebouwd worden, aansluiten bij de wensen en behoeften van de (toekomstige) inwoners van de Hoeksche Waard. Daarom is er een Woningbehoefteonderzoek gedaan. Dit Woningbehoefteonderzoek 2019 geeft richting aan welke woningbouwprojecten wij opnemen in de Woningbouwprogrammering 2019-2030.

In het Woningbehoefteonderzoek 2019 is onderzocht wat de woningbehoefte per dorp is en hoe deze zich ontwikkelt in de toekomst (tot 2040). Denk hierbij aan aantallen woningen, typen, huur of koop, prijsklassen en voor welke doelgroepen. Ook is er onderzocht wat de behoeften zijn op het gebied van wonen en zorg, speciale woonvormen of wonen voor speciale doelgroepen. Het Woningbehoefteonderzoek geeft richting aan de Woningbouwprogrammering. Het Woningbehoefteonderzoek 2019 staat bij formulieren aan de rechterzijde van deze pagina.

In de Woningbouwprogrammering 2019-2030 staat waar binnen de gemeente nieuwe woningen worden gebouwd. Het zijn de afspraken tussen gemeente Hoeksche Waard en provincie Zuid-Holland. Het Woningbehoefteonderzoek geeft richting aan wat er in het programma wordt opgenomen. Daarnaast wordt er rekening gehouden met kwaliteit, zoals duurzaamheid, toekomstbestendigheid, meerwaarde voor de omgeving, de manier waarop de nieuwbouw past binnen het dorp of het landschap en de kernkwaliteiten van de Hoeksche Waard behoudt én versterkt.

De Woningbouwprogrammering 2019-2030 is een overzicht van ontwikkelplannen met aantallen woningen per dorp. Er zijn 3 soorten plannen:

  1. harde plannen, met een vastgesteld bestemmingsplan of vergunning;
  2. zachte plannen, met een voorontwerp- of ontwerpbestemmingsplan;
  3. initiatieven, met een voorontwerp of principeverzoek.

Als er een nieuw plan is, dan wordt er getoetst of deze binnen de programmering past. Er is een beperkte ruimte voor nieuwe plannen.

Uit het overzicht aan ontwikkelplannen kunnen geen rechten ontleend worden door (betrokken) partijen. Ieder jaar wordt de Woningbouwprogrammering 2019-2030 bijgewerkt naar de nieuwe stand van zaken.

Heeft u vragen over het Woningbehoefteonderzoek, de Woningprogrammering of wilt u deze inzien? Neem dan contact op met Ronald Flipsen, senior adviseur wonen bij gemeente Hoeksche Waard. U kunt hem telefonisch bereiken via 14 0186 of 088 – 647 38 18 of per e-mail ronald.flipsen@gemeentehw.nl.

Sportlaan 22, Maasdam
Nu gesloten
Weegje 1, ‘s-Gravendeel
Nu gesloten
Voorstraat 26/Ingang Heemlaan, Piershil
Nu gesloten
W. van Vlietstraat 6, Oud-Beijerland
Nu gesloten
Stockholmplein 6, Strijen
Nu gesloten