Zonnecollectoren en zonnepanelen

Wilt u een zonnecollector of zonnepaneel plaatsen? Dan kan dat op een dak van een gebouw in veel gevallen zonder vergunning. Of u een vergunning nodig heeft, controleert u via het Omgevingsloket. Ook kunt u daar direct een vergunning aanvragen, mocht u die wel nodig hebben.

U kunt vergunningsvrij een zonnecollector of zonnepaneel plaatsen als u voldoet aan de volgende richtlijnen:

  • U plaatst een collector of paneel op een dak van een bouwwerk dat geen monument is.
  • Plaatsing op een schuin dak moet gebeuren binnen het dakvlak, in of direct op het dakvlak en met een hellingshoek gelijk aan de hellingshoek van het dakvlak.
  • Bij plaatsing op een plat dak moet een afstand tot de dakrand worden aangehouden gelijk aan de hoogte van de collector of paneel. Is het hoogste punt van de collector bijvoorbeeld 50 centimeter, dan moet de afstand tot de dakranden ook minimaal 50 centimeter zijn.
  • En wanneer de collector of het paneel niet één geheel vormt met de installatie voor het opslaan van het water of het omzetten van de opgewekte elektriciteit, moet de installatie aan de binnenzijde van het bouwwerk worden geplaatst.

Ja. Wat u vergunningsvrij kan bouwen, is bepaald in de wet. De vergunningsvrije situaties staan in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) art. 2.29. Staat wat u wilt bouwen niet in dit besluit? Dan moet u een vergunning aanvragen. Doe voor de zekerheid eerst nog even de vergunningscheck via het Omgevingsloket.

Ja. De technische regels uit het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) gelden altijd wanneer u gaat bouwen. U bent zelf verantwoordelijk voor een kwalitatief goede collector of paneel, die voldoet aan de bouwtechnische en veiligheidseisen.

Nee. Er is geen gemeentelijke of landelijke subsidie voor zonnepanelen. Wel kunt u als particulier de BTW op de aanschaf en installatie van zonnepanelen terugvragen aan de Belastingdienst. Ook biedt gemeente Hoeksche Waard de Duurzaamheidslening aan inwoners. Met de Duurzaamheidslening is het mogelijk om geld te lenen voor de aanschaf en plaatsing van zonnepanelen. U leent tegen een lage rente en met gunstige voorwaarden.

Ja. Het Regionaal Energieloket geeft onafhankelijk advies aan inwoners uit de Hoeksche Waard over het verduurzamen van de woning. Regelmatig organiseert het Regionaal Energieloket inkoopacties onder andere voor zonnepanelen. Kijk voor meer informatie en welke acties er op dit moment zijn op de website van het Regionaal Energieloket.

Wilt u op de hoogte worden gehouden over wat er allemaal gebeurt om de Hoeksche Waard te verduurzamen?

Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief Duurzaamheid.