Vlaggenmast

Wilt u een vlaggenmast op uw perceel plaatsen? Dan heeft u geen vergunning nodig zolang u maar één mast op uw perceel plaatst die niet hoger is dan 6 meter. Wilt u meer masten of een hogere mast plaatsen? Dan heeft u wel een vergunning voor het bouwen nodig. Vraagt u deze dan aan via het Omgevingsloket.

Ja. Wat u vergunningsvrij kan bouwen, is bepaald in de wet. De vergunningsvrije situaties staan in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) art. 2.29. Staat wat u wilt bouwen niet in dit besluit? Dan moet u een vergunning aanvragen. Doe voor de zekerheid eerst nog even de vergunningscheck via het Omgevingsloket.

Ja. De technische regels uit het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) gelden altijd wanneer u gaat bouwen.