Sport of speeltoestel

Wilt u in uw tuin een sport- of speeltoestel plaatsen? Dan kan dit doorgaans zonder vergunning als het toestel niet hoger is dan 2,5 meter. Of u toch een vergunning nodig heeft, controleert u via het Omgevingsloket. Ook kunt u daar direct een vergunning aanvragen mocht u die wel nodig hebben.

Ja. Wat u vergunningsvrij kan bouwen, is bepaald in de wet. De vergunningsvrije situaties staan in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) art. 2.29. Staat wat u wilt bouwen niet in dit besluit? Dan moet u een vergunning aanvragen. Doe voor de zekerheid eerst nog even de vergunningscheck via het Omgevingsloket.

Ja. De technische regels uit het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) gelden altijd wanneer u gaat bouwen.