Grond als belegging

Het komt voor dat u de mogelijkheid wordt aangeboden om (agrarische) gronden te kopen met daarbij de suggestie dat er op die grond in de toekomst woningen gebouwd kunnen worden. Hierdoor zou de grond een aantrekkelijke belegging kunnen zijn.

Toch is dit lang niet altijd het geval. Het is namelijk onwaarschijnlijk dat er op (agrarische) gronden woningen gebouwd mogen worden. De kans dat een investering op (agrarische) gronden rendement gaat opleveren is daarom uiterst klein. Wat kunt u doen om te voorkomen dat u een verkeerde investering doet?

Kijk op het Omgevingsloket

Overweegt u investeringen in grond? Zorg er dan voor dat u vooraf:

  • Goed op de hoogte bent van al dan niet bestaande plannen voor een bepaald gebied. Dat kan via het Omgevingsloket. Zo kunt u zelf bepalen of sprake is van zogenaamde ‘warme grond’ (grond met een bouwtitel). Hiermee kunt u beter het risico van uw belegging bepalen.
  • De grond laat taxeren door een (plaatselijk bekende) rentmeester of (agrarisch) makelaar. Deze kan goed de werkelijke waarde van de grond voor u bepalen.

Als koper heeft u zelf ook een onderzoeksplicht. Heeft u vragen over bijvoorbeeld de bouw- en gebruiksmogelijkheden van grond, relevante ontwikkelingen en/of de woonvisie? Bel ons dan gerust via telefoonnummer 14 0186 of 088 – 647 36 47

Download hier het document Vraag & antwoord grondaankoop als belegging.