Geluidhinder werkzaamheden

De algemene rijksregels voor geluid bij bouwwerkzaamheden gaan over tijdstippen van bouwen en het geluidsniveau door de werkzaamheden.

Werktijden

Bouwwerkzaamheden mogen alleen plaatsvinden op werkdagen en op zaterdag tussen 7.00 en 19.00 uur. Dit kunt u lezen in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) artikel 7.17, lid 1.

De dagwaarde van het geluid door de bouwwerkzaamheden bepaalt de maximale duur van die werkzaamheden. Hoe hoger het geluidniveau op de gevel van een woonfunctie, bijeenkomstfunctie voor kinderopvang, gezondheidszorgfunctie, onderwijsfunctie of op de grens van een geluidgevoelig terrein, hoe korter de maximale blootstellingsduur (artikel 7.17, lid 2 Bbl).

De uitvoerder kan bij het bevoegd gezag een verzoek doen om bij maatwerkvoorschrift meer ruimte te geven bij de uitvoering van de bouwwerkzaamheden door versoepeling van:

  • de dagwaarde van het geluid
  • de blootstellingsduur voor geluidhinder
  • de tijdstippen van uitvoering
  • de perioden van uitvoering

Dit staat in artikel 7.23, lid 1, onder a van het Bbl.

Ondanks een maatwerkvoorschrift moet de uitvoerder van de bouwwerkzaamheden de beste beschikbare stille technieken toepassen (artikel 7.23, lid 2 Bbl).