Geluidhinder werkzaamheden

Bouw- en sloopactiviteiten kunnen geluidshinder veroorzaken. Bijvoorbeeld bij gebruik van bouwmachines of geluidsapparatuur. Als uw activiteiten geluidshinder kunnen veroorzaken, heeft u een ontheffing nodig van de gemeente. De gemeente wil zo de overlast voor omwonenden beperken.

Mail het ingevulde formulier naar info@gemeentehw.nl of stuur het naar ons op via Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland.

Meestal hebt u de ontheffing geluidhinder nodig als u activiteiten uitvoert buiten uw bedrijf en buiten de normale werktijden (werkdagen tussen 07:00-19:00 uur). U hebt de ontheffing onder andere nodig voor het gebruik van bouwmachines of geluidsinstallaties. De exacte geluidswaarden die niet overschreden mogen worden, vindt u in artikel 8.3 van het Bouwbesluit 2012.

Wij beoordelen of u de ontheffing geluidhinder krijgt. U ontvangt hierover binnen 8 weken bericht. Wij kunnen bepaalde voorschriften verbinden aan de ontheffing. Aan deze voorschriften moet u zich houden. Denk daarom vooraf al goed na over de werkzaamheden:

  • Gebruikt u de stilste technieken en materialen?
  • Heeft u de bouwplaats zo ingedeeld dat de geluidshinder beperkt blijft?
  • Zorgt u ervoor dat de geluidshinder zo kort mogelijk duurt?
  • Licht u omwonenden op tijd in over geplande werkzaamheden?

De aanvraag voor een ontheffing geluidshinder is gratis.

(Ver)bouwwerkzaamheden kunnen altijd wat hinder met zich meebrengen. Vaak is dit gelukkig maar tijdelijk. Ervaart u echter langdurig overlast van de werkzaamheden, dan worden er mogelijk bouwregels overtreden. Doet u dan melding van de geluidsoverlast via Fixi.

Lukt een online melding via Fixi niet? Mail dan naar: meldingen@gemeentehw.nl.