Dakkapel of dakraam

Wilt u een dakkapel, dakraam of andere daglichtvoorziening in uw dak maken? Soms kan dit zonder vergunning. Of u een vergunning nodig heeft, controleert u via het Omgevingsloket. Ook kunt u daar direct een vergunning aanvragen mocht u die wel nodig hebben.

De reguliere procedure voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning kan 8 tot 14 weken duren. Over deze procedure kun je lezen op onze website onder omgevingsvergunning.

Gemeente Hoeksche Waard heeft dakkapellen in het voordakvlak aangewezen als welstandsvrij object (er gelden geen regels voor het uiterlijk). Hierdoor zijn de vergunningsvrije mogelijkheden voor dakkapellen op het voor-, zij- en achterdakvlak gelijk. U kunt een dakkapel vergunningsvrij bouwen als:

 1. De dakkapel is voorzien van een plat dak;
 2. De dakkapel gemeten vanaf de voet van de dakkapel niet hoger is dan 1,75 meter;
 3. De onderzijde van de dakkapel tussen de 0,5 en 1 meter boven de dakvoet komt;
 4. De bovenzijde van de dakkapel op meer dan 0,5 meter onder de daknok komt;
 5. Als de zijkanten van de dakkapel (waar deze het breedst is) op meer dan 0,5 meter van de zijkanten van het dakvlak of de erfgrens met de buren komen;
 6. De dakkapel niet geplaatst wordt op:
  • een woonwagen;
  • een tijdelijk gebouw (zoals in de omgevingsvergunning voor het bouwen daarvoor is bepaald);
  • een bouwwerk ten behoeve van recreatief nachtverblijf door één huishouden.

 

Voldoet de te plaatsen dakkapel niet aan deze voorwaarden? Bijvoorbeeld omdat sprake is van andere afmetingen of een schuin dak. Dan is de dakkapel vergunningsplichtig en moet u voor de bouw ervan een vergunning aanvragen via het Omgevingsloket.

U kunt een dakraam, daklicht, lichtstraat of soortgelijke daglichtvoorziening in een dak vergunningsvrij bouwen als:

 1. De constructie wordt gemaakt in het achterdakvlak of een plat dak en deze niet meer dan 0,6 meter buiten het dakvlak of platte dak uitsteekt;
 2. De constructie wordt gemaakt in een niet naar openbaar toegankelijk gebied (bijvoorbeeld de straat, stoep, een groenstrook of park) gekeerd zijdakvlak en deze niet meer dan 0,6 meter buiten het dakvlak uitsteekt;
 3. De onderzijde, zijkanten en bovenzijde van de constructie op meer dan 0,5 meter van de randen van het dakvlak of het platte dak worden gerealiseerd.

Voldoet de te plaatsen constructie niet aan deze voorwaarden? Bijvoorbeeld omdat sprake is van andere afmetingen of een ander dakvlak. Dan is de constructie vergunningsplichtig en moet u voor de bouw ervan een vergunning aanvragen via het Omgevingsloket.

Ja. Wat u vergunningsvrij kan bouwen, is bepaald in de wet. De vergunningsvrije situaties staan in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) art. 2.29. Staat wat u wilt bouwen niet in dit besluit? Dan moet u een vergunning aanvragen. Doe voor de zekerheid eerst nog even de vergunningscheck via het Omgevingsloket.

Ja. De technische regels uit het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) gelden altijd wanneer u gaat bouwen.