Uiterlijk aanzien van bouwwerken (voorheen welstand)

Een aanvraag omgevingsvergunning voor bouwen moet voldoen aan de redelijke eisen van welstand. Dit zijn voorschriften die zien op het uiterlijk van bouwwerken. Voldoet uw bouwplan niet aan deze voorschriften, dan kunnen wij een vergunning weigeren. Om het uiterlijk te kunnen beoordelen, wordt de gemeente geadviseerd door de gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit. De adviescommissie maakt gebruik van regels die staan in de Nota Ruimtelijke Kwaliteit. In de nota kunt u zelf lezen welke regels van toepassing zijn op uw aanvraag. Hier leest u bijvoorbeeld welke kleuren en materialen u voor het bouwwerk kunt gebruiken.

U kunt van tevoren de nota raadplegen. Voldoet uw plan aan de gestelde eisen dan kunt u een omgevingsvergunning aanvragen via het Omgevingsloket.

Twijfelt u of uw bouwplan voldoet aan de redelijke eisen van welstand? Dan kunt u dit aan ons voorleggen voordat u een aanvraag indient. Zo kunt u kosten voor eventuele wijzigingen van uw plan besparen en uw aanvraag kan dan sneller worden behandeld. Als u dit wilt vraagt u via het Omgevingsloket een ‘conceptverzoek’ aan. De gemeente kijkt dan met u mee naar de haalbaarheid van uw conceptplan. Wij toetsen uw aanvraag dan aan de regels van het omgevingsplan en de regels voor het uiterlijk aanzien van bouwwerken.

Als u een aanvraag heeft ingediend, beoordelen wij of uw plan voldoet aan de eisen voor het uiterlijk aanzien van bouwwerken. Om dit objectief te kunnen beoordelen worden wij geadviseerd door een onafhankelijke commissie. De benoeming van deze commissie en de wijze van adviseren is vastgelegd in de Verordening adviescommissie Omgevingskwaliteit en het reglement adviescommissie Omgevingskwaliteit.

Ja. Hoewel niet vooraf aan de welstandseisen wordt getoetst, mag het bouwwerk niet in ernstige mate in strijd zijn met de redelijke eisen van welstand. Het is daarom verstandig om qua kleur- en materiaal gebruik, zoveel mogelijk aan te sluiten bij de bepalingen van de nota.