Airco of warmtepomp

Wilt u een airco of warmtepomp plaatsen op uw eigen perceel? Soms kan dit zonder vergunning. Of u een vergunning nodig heeft, controleert u via het Omgevingsloket. Ook kunt u daar direct een vergunning aanvragen mocht u die wel nodig hebben.

U kunt vergunningsvrij een airco of warmtepomp plaatsen als u voldoet aan de volgende richtlijnen:

  • De unit wordt geplaatst aan de binnenzijde van een bestaande balkon of loggia en komt niet boven de afscheiding uit.
  • De unit wordt geplaatst op een plat dak. De hoogte van de unit is maximaal 0,6 meter en de oppervlakte van de voorkant van de unit is maximaal 2 m2. De afstand van de unit tot aan de dakrand is minstens 1,4 x de hoogte van de unit.
  • De unit wordt geplaatst aan een zij- of achtergevel die niet naar openbare gebied (bijvoorbeeld de straat, stoep, een groenstrook of park) gekeerd is. De unit wordt onder de 1e verdiepingsvloer geplaatst en steekt maximaal 0,4 meter uit de gevel. De oppervlakte van de voorkant van de unit is maximaal 0,5 m2. Een unit aan de voorgevel is altijd vergunningplichtig.
  • De unit wordt geplaatst op de grond. De unit is niet hoger dan 1 meter en de oppervlakte van de voorkant van de unit is maximaal 2 m2. Plaatsing mag zowel op het voor, zij- als achtererf van een gebouw.
  • De unit wordt niet geplaatst aan of bij een monument, cultuurhistorisch waardevolle gebouwen en voor panden in een beschermd stads- of dorpsgezicht.
  • In alle gevallen mag de unit niet meer dan 40 dB aan geluid op de perceelsgrens veroorzaken.

Ja. Wat u vergunningsvrij kan bouwen, is bepaald in de wet. De vergunningsvrije situaties staan in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) art. 2.29. Staat wat u wilt bouwen niet in dit besluit? Dan moet u een vergunning aanvragen. Doe voor de zekerheid eerst nog even de vergunningscheck via het Omgevingsloket.

Ja. De technische regels uit het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) gelden altijd wanneer u gaat bouwen. U bent zelf verantwoordelijk voor een kwalitatief goede unit die voldoet aan de bouwtechnische- en veiligheidseisen.