Nieuwe riolering in Nieuwendijk

Het huidige riool in Nieuwendijk is rond 1955 aangelegd en is aan vervanging toe.
Wij gaan het vernieuwen en verbeteren. Daarbij houden we rekening met de hevige regenbuien die we verwachten door de klimaatverandering. Wij leggen dan ook in 2024 een systeem aan waarbij afvalwater en hemelwater zijn gescheiden.

In het westelijk deel van Nieuwendijk bouwen wij in 2023 een nieuw rioolgemaal als vervanging van het gemeentelijk gemaal aan de Narvikstraat. Dit gemaal komt op een andere plaats, hoek Stavangerstraat – Bergenstraat, te staan, verder van de waterkering af. Wij plannen ook een nieuwe rioolpersleiding vanaf dit nieuwe gemaal in Nieuwendijk West. Die gaat onder ’t Scheidt (West-Binnenhaven) door.

In het oostelijk deel van Nieuwendijk renoveert het waterschap in 2024 hun gemaal aan de Koning Haakonstraat. Het riool kunnen we hier daarom pas vanaf 2025 vervangen.

Waterleidingbedrijf Evides en Stedin leggen ook nieuwe leidingen aan. Het vervangen gebeurt voor het westelijk deel vanaf het tweede kwartaal van 2024. De nutsbedrijven moeten hierbij rekening houden met een eis van het waterschap. Werken aan een primaire waterkering, zoals in Nieuwendijk, mag niet in het stormseizoen. Daarna vervangen wij, vanaf 2025, het riool. Voor het oostelijk deel is nog niet bekend wanneer. Zo proberen we de hinder door de werkzaamheden voor u te beperken.

Eerst vervangen de nutsbedrijven Stedin en Evides de waterleiding en stroomkabels. Hierna vervangt de gemeente de riolering.

Stedin en Evides mogen van het waterschap niet in het stormseizoen in de directe omgeving van de waterkering werken. Zij starten daarom pas in het tweede kwartaal van 2024.

Zij starten met hun werkzaamheden in het westelijk deel van Nieuwendijk en aansluitend daarop, zo mogelijk, in het oostelijk deel.

In juni 2022 begonnen wij met grondonderzoeken en het inmeten van de straten. Zo kwamen we exact te weten hoe het riool erbij ligt en waar we bij de aanleg van de nieuwe riolering op moeten letten.

Wij zien de rioolwerkzaamheden als een mooie kans om ook de bestrating en het groen in het buurtschap weer netjes te maken. Daarvoor gebruiken we ook de ideeën en wensen van de bewoners van Nieuwendijk.

In het najaar van 2023 willen we in gesprek met de bewoners. We vertellen dan over onze plannen en luisteren naar de ideeën en wensen. Die nemen we mee in het definitieve plan, dat wij later presenteren.

Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief via mailadres: nieuwendijk@gemeentehw.nl. U ontvangt dan van ons regelmatig e-mail nieuwsbrieven over de voortgang van de werkzaamheden.

Neem dan gerust contact op met projectleiders Henri van der Glas of Kees van Bruggen, via telefoonnummer 088 – 647 3647, of via mailadres nieuwendijk@gemeentehw.nl. Wij helpen u graag!