Nieuwe riolering in Nieuwendijk

Het huidige riool in Nieuwendijk is rond 1955 aangelegd en is aan vervanging toe.
Wij gaan het vernieuwen en verbeteren. Daarbij houden we rekening met de hevige regenbuien die we verwachten door de klimaatverandering. Wij leggen dan ook in 2023 een systeem aan waarbij afvalwater en hemelwater zijn gescheiden.

Bij de uitwerking van het nieuwe rioolstelsel voor Nieuwendijk hebben wij ook nieuwe rioolgemalen nodig. Dit omdat wij een rioolstelsel nu anders ontwerpen, dan vroeger. Het rioolstelsel is aangelegd zonder ‘afschot’, dus volledig horizontaal; alle rioolbuizen liggen even diep. Wij leggen een riool nu ‘afwaterend’ aan. Dit voorkomt o.a. vuilophoping in de riolering. We komen dan uiteindelijk bij de bestaande gemalen te diep uit. Nieuwe rioolgemalen zijn dan nodig.

In het westelijk deel van Nieuwendijk vervangen wij in 2023 het riool en het gemeentelijk gemaal aan de Narvikstraat. Dit gemaal komt ook op een andere plek te staan, verder van de waterkering af. In het oostelijk deel van Nieuwendijk vervangt het waterschap hun gemaal aan de Koning Haakonstraat. Samen met hen onderzoeken we de mogelijkheden. Daarom weten we nog niet wanneer het werk hier kan starten.

Waterleidingbedrijf Evides en Stedin leggen ook nieuwe leidingen aan. Met hen zijn wij in overleg wanneer zij de kabels en leidingen precies vervangen. Het is de bedoeling dat dit gebeurt net voordat wij de riolering vervangen. Naar verwachting in april 2023. Zo proberen we de hinder door de werkzaamheden voor u te beperken.

In juni 2022 begonnen wij met grondonderzoeken en het inmeten van de straten. Zo kwamen we exact te weten hoe het riool erbij ligt en waar we bij de aanleg van de nieuwe riolering op moeten letten.

Wij zien de rioolwerkzaamheden als een mooie kans om ook de bestrating en het groen in het buurtschap weer netjes te maken. Daarvoor gebruiken we ook de ideeën en wensen van de bewoners van Nieuwendijk.

In het najaar van 2022 willen we in gesprek met de bewoners. We vertellen dan over onze plannen en luisteren naar de ideeën en wensen. Die nemen we mee in het definitieve plan, dat wij later presenteren.

Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief via mailadres: nieuwendijk@gemeentehw.nl. U ontvangt dan van ons regelmatig e-mail nieuwsbrieven over de voortgang van de werkzaamheden.

Neem dan gerust contact op met projectleiders Henri van der Glas of Kees van Bruggen, via telefoonnummer 088 – 647 3647, of via mailadres nieuwendijk@gemeentehw.nl. Wij helpen u graag!