Leenheerenpolder Goudswaard

In de Leenheerenpolder komt ruimte voor herstel van intergetijden natuur. In de kop van het gebied is ruimte voor het vergroten van de recreatieve beleving. Ook komen er (recreatie) woningen. Het buitendijks gebied van 130 hectare groot wordt op deze manier voor bewoners en recreanten aantrekkelijker. De ontwikkeling biedt kansen voor het vergroten van de  vitaliteit economische groei van het gebied.

Verschillende partijen werken samen aan de ontwikkeling van de Leenheerenpolder.  De betrokken partijen zijn : provincie Zuid-Holland, Wereld Natuur Fonds, ontwikkelaar Blokland, Natuurmonumenten en gemeente Hoeksche Waard. Alle plannen zijn  opgenomen in de eerder vastgestelde Gebiedsvisie Leenheerenpolder. 

De Gebiedsvisie is in juli 2017 in de gemeenteraad van Korendijk vastgesteld. Daar ging een intensief planproces aan vooraf. Dorpsvereniging De Coorndijk, diverse belangenorganisatie, initiatiefnemers van concrete plannen binnen de Hoeksche Waardenmakerij en het projectteam van Hoeksche Waard-west waren hierbij betrokken.

De Gebiedsvisie is een afspiegeling van de wensen voor het 130 hectare grote buitendijkse gebied: er komt ruimte voor herstel van intergetijde natuur en ruimte voor meer recreatieve beleving in de kop van het gebied.

Er is een brede klankbordgroep bestaande uit de dorpsvereniging, Hoekschewaards Landschap, diverse andere belangenorganisaties en vertegenwoordigers van lokale ondernemersvereniging en omwonenden. Deze groep adviseert over relevante onderdelen van de gebiedsontwikkeling. Bekijk de verslagen van de vergaderingen met de klankbordgroep.

Bekijk hier de vergaderstukken van de gemeenteraadsvergadering op 28 november 2019.

Documenten