Damherten

In de Hoeksche Waard leeft sinds geruime tijd een populatie damherten. Provincie Zuid-Holland is van plan om de omvang van deze populatie te beperken en in 5 jaar terug te brengen naar 0. Hiervoor lag t/m 11 maart 2024 een ontwerpbesluit op grond van de Wet Natuurbescherming ter inzage. Gedurende de termijn van terinzagelegging kon een belanghebbende schriftelijk of mondeling zijn zienswijze (dat is een formele reactie) over het ontwerpbesluit naar voren brengen.

Op dinsdag 30 januari 2024 besteedde de gemeenteraad tijdens het vragenhalfuur aandacht aan de damherten en het daarbij horende ontwerpbesluit van de provincie. Wethouder Harry van Waveren deed de toezegging om de motie die de raad in 2022 heeft aangenomen, opnieuw onder de aandacht te brengen bij de provincie. In die motie verzoekt de raad het college om bij de provincie aan te dringen op het behoud van de damherten in de Hoeksche Waard en te werken aan een beheersplan. Dit doen we door het indienen van een zienswijze op het ontwerpbesluit van de provincie. Op vrijdag 8 maart 2024 diende de gemeente een zienswijze in, meer informatie hierover vindt u in het actueel nieuwsbericht Gemeente vraagt provincie nogmaals om de populatie damherten te behouden.

De beschikking is gepubliceerd via de website overheid.nl en te vinden via deze link.