Terug naar het overzicht

Gemeente vraagt provincie nogmaals om de populatie damherten te behouden

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Op vrijdag 8 maart 2024 diende gemeente Hoeksche Waard een zienswijze in, met de motie die de raad in 2022 heeft aangenomen, bij de omgevingsdienst Haaglanden. De gemeenteraad en vele inwoners van de gemeente willen de populatie damherten behouden. Daarom is met nadruk nog een keer provincie Zuid-Holland gevraagd de ontwerpbeschikking en aanpak te herzien en de roedel damherten te laten voortbestaan. De destijds ingediende motie dient als verdere motivering van de zienswijze.

De zienswijze is een reactie op de ontwerpbeschikking in het kader van de Wet Natuurbescherming over het beheer van de populatie van de damherten in de Hoeksche Waard.