Circulaire economie

De grondstoffenvoorraad is eindig en raakt snel op. Daarom werkt gemeente Hoeksche Waard toe naar een 100% circulaire economie in 2050. Binnen zo’n economie behouden grondstoffen hun waarde en bestaat er geen afval meer. Daarnaast levert een circulaire economie een belangrijke bijdrage aan de CO2-vermindering. En zorgt deze voor het ontstaan van nieuwe markten en nieuwe werkgelegenheid. Bovendien worden we zo minder afhankelijk van de import van primaire grondstoffen.

Het uitvoeringsprogramma geeft weer hoe we als Hoeksche Waard toe willen werken naar een 100% circulaire economie in 2050. Samen met onze partners, inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. De thema’s waar we aan werken zijn: consumenten, kringlooplandbouw, bedrijfsleven, bouw & infra en zwerfafval. 

In mei van dit jaar werd het circulair ambachtscentrum met de naam ‘De Waardeloods’ op bedrijventerrein De Bosschen in Oud-Beijerland officieel geopend. Het uit de Lindenhoeve vertrokken Tweedehands Warenhuis is er nu ook gevestigd. Daardoor worden steeds meer circulaire initiatieven met elkaar verbonden. Ons afval, of liever gezegd onze reststromen, heeft waarde. Van bestaande grondstoffen kunnen weer nieuwe producten gemaakt worden. Maar ook reparatie, hergebruik en upcycling (materiaal hergebruiken in een nieuw product) van spullen zorgen ervoor dat we met elkaar bewuster gaan consumeren en er minder grondstoffen nodig zijn. Neem ook eens een kijkje in De Waardeloods. Leuk om even rond te neuzen. In de wetenschap dat het bijdraagt aan een circulaire toekomst, shopt dat toch nét iets lekkerder!  

De komende tijd wordt verder gewerkt aan de realisatie van het ambachtscentrum; de werkplaats waar materialen gerepareerd of geupcycled worden. Bezoekers komen via een mooie entree het circulair ambachtscentrum binnen. Het kringloopcentrum en de werkplaats worden van elkaar gescheiden met – hoe kan het ook anders – gebruikte kozijnen. Er is ook een innamebalie gemaakt waar mensen spullen gemakkelijk kunnen inleveren. In de werkplaats worden opgehaalde en ingenomen spullen gerepareerd en hergebruikt. Kijk voor meer informatie op de Facebookpagina ‘Waardeloods’ en op de website Samen Circulair Hoeksche Waard.

Gemeente Hoeksche Waard is lid van Cirkelstad Drechtsteden. Dit platform richt zich op circulair bouwen. Het doel is om samen toe te werken naar opschaling en versnelling en steeds meer circulariteit toe te passen bij bouwprojecten.  Onze opgedane kennis willen we graag delen met (bouw)bedrijven in de Hoeksche Waard!

Heeft u een vraag? Mail u vraag naar circulair@gemeentehw.nl

Wilt u op de hoogte worden gehouden over wat er allemaal gebeurt om de Hoeksche Waard te verduurzamen?

Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief Duurzaamheid.