Brandveiligheid

Wilt u een gebouw, terrein of een tijdelijk bouwwerk in gebruik nemen? Soms heeft u daarvoor een omgevingsvergunning nodig. En in bepaalde gevallen moet u een gebruiksmelding doen. Via het Omgevingsloket kunt u controleren of een vergunning of melding nodig is. Als blijkt dat dit nodig is, dan kunt u daar ook direct een vergunning aanvragen of melding indienen. Als particulier heeft u geen vergunning of melding nodig als u een woning gaat bewonen.

Voor bepaalde gebouwen (bijvoorbeeld een kinderdagverblijf, café of hotel) heeft u een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig. Na aanvraag van de vergunning wordt dan gekeken of het voorgenomen gebruik brandveilig gebeurt of dat er extra maatregelen voor brandveilig gebruik nodig zijn. Dergelijke maatregelen worden dan gesteld om brand, brandgevaar en ongevallen bij brand te voorkomen.

Een vergunning is nodig wanneer:

  • in een gebouw bedrijfsmatig nachtverblijf wordt verschaft;
  • in het kader van de verzorging van meer dan 10 personen nachtverblijf wordt verschaft (hotel, pension, kampeerboerderij, ziekenhuis of gevangenis);
  • dagverblijf wordt verschaft aan meer dan 10 kinderen onder de 12 jaar (basisschool of kinderdagverblijf);
  • dagverblijf wordt verschaft aan meer dan 10 lichamelijk of geestelijk gehandicapte personen, bijvoorbeeld door dagopvang.

Voor sommige gebouwen moet u melding van het brandveilig gebruik doen. Dit is nodig wanneer:

  • in een gebouw meer dan 50 personen tegelijk verblijven. Dit geldt ook voor tijdelijke bouwwerken, zoals een bouwkeet¬†(geldt niet voor woningen en woongebouwen);
  • een woning kamergewijs wordt verhuurd aan vijf of meer afzonderlijke bewoners.

Een melding moet uiterlijk 4 weken voor ingebruikname van het gebouw, bouwwerk of terrein zijn ingediend.

Wij beoordelen of uw melding en aanvraag om een vergunning compleet zijn. U ontvangt hierover doorgaans binnen 2 weken bericht. Een aanvraag om een vergunning wordt daarna inhoudelijk getoetst aan de geldende wet- en regelgeving. Wij moeten binnen 6 maanden besluiten of u een vergunning kan worden verleend. Wij kunnen deze periode eenmalig verlengen met 6 weken. Wij berichten u dan tijdig over deze verlenging. Ook kunnen wij bepaalde voorschriften verbinden aan een vergunning. Aan deze voorschriften moet u zich houden.

De eisen voor brandveiligheid staan in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Naleving van deze eisen zorgt ervoor dat de kans dat er brand uitbreekt wordt beperkt en de gevolgen van een eventuele brand zo klein mogelijk worden gehouden. Meer informatie kunt u terugvinden op de website van de Rijksoverheid.