Emigratie doorgeven

U moet uw emigratie doorgeven als u de intentie heeft minimaal 8 maanden binnen een jaar in het buitenland te verblijven. Deze 8 maanden hoeven niet op elkaar aan te sluiten.

U kunt uw emigratie binnen 4 weken voor vertrek snel en gemakkelijk digitaal aan ons doorgeven. Maak hiervoor gebruik van de E-dienst vertrek naar het buitenland. Hiervoor logt u in met uw DigiD.

Log veilig in met DigiD om te laten zien wie u bent. Lees meer over DigiD.

Heeft u nog geen DigiD? Kom dan langs bij één van onze servicepunten. Maak hiervoor een afspraak, dit kan online of telefonisch.

  • Iedereen die 16 jaar of ouder is;
  • Ouders, voogden of verzorgers voor kinderen jonger dan 16 jaar;
  • Ouders voor hun inwonende meerderjarige kinderen (alleen als ze samen naar het buitenland gaan);
  • Samenwonende echtgenoten of geregistreerde partners voor elkaar (alleen als ze samen naar het buitenland gaan).
  • Persoonlijk doorgeven: wanneer u bij één van onze servicepunten uw emigratie doorgeeft hoeft u enkel een afspraak te maken. Neem hiervoor een geldig identiteitsbewijs mee.
  • Online doorgeven: uw DigiD.

Let op! Het is bij ons niet mogelijk om na de dag van vertrek een uittreksel te printen met vertrekgegevens. U kunt daarvoor alleen terecht bij een van de RNI-loketten.

 

Het doorgeven van de emigratie is kosteloos. Als u na uw emigratie hiervan een schriftelijke bevestiging wilt, dan zijn er wel kosten aan verbonden.

Wij passen uw gegevens uiterlijk binnen 5 werkdagen na de emigratiedatum aan.

Wan­neer u uw emi­gra­tie van te­vo­ren (maximaal 4 weken) of op de dag van vertrek persoonlijk komt door­ge­ven, dan krijgt u een ­brief mee van uw ‘aan­gif­te van voorgenomen ver­trek’. Deze brief is kosteloos en is alleen een bevestiging van de ontvangst van uw aangifte. Heeft u de emigratie eerder doorgegeven, dan ontvangt u ook deze brief op uw (oude) adres.

Wilt u op een la­ter mo­ment een be­wijs dat u uit Ne­der­land bent ver­trok­ken, dan kunt u (3 dagen na de emigratiedatum) een Uittreksel Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) aan­vra­gen. U kunt daarvoor alleen terecht bij een van de RNI-loketten. De kosten kunnen per RNI-gemeente verschillen.

Wanneer u vertrekt naar Caribisch Nederland, Aruba, Curaçao of Sint Maarten dan moet u altijd een bewijs van uitschrijving hebben. Dit is een speciaal gratis uittreksel wat u nodig hebt voor de inschrijving daar. Dit uittreksel kan alleen aan u meegegeven worden als u persoonlijk langskomt op de dag van uitschrijven.

Blijft een directe familierelatie op het adres achter, dan moeten de personen die vertrekken de emigratie aan de balie doorgeven. Maak hiervoor een afspraak. Ook minderjarige kinderen komen mee bij de afspraak.