Briefadres aanvragen of verlengen

Een briefadres is een huisadres waar u uw post laat bezorgen. Alleen als u (tijdelijk) geen (vast) woonadres heeft, of als u verblijft in een instelling (jeugdzorg, gezondheidszorg, gevangenis of opvanghuis), kunt u zich door de gemeente laten inschrijven op een briefadres. U kunt geen postbus als briefadres gebruiken.

Vanaf 1 januari 2022 is de gemeente wettelijk verplicht om iemand in te schrijven op een briefadres. Als er geen briefadresgever beschikbaar is moet de gemeente zelf als briefadresgever optreden. 

Hieronder leest u wat u nodig heeft voor een aanvraag briefadres en wat de voorwaarden zijn. Heeft u nog vragen na het lezen van deze informatie? Neem dan telefonisch contact met ons op.

Het briefadres moet zich bevinden in gemeente Hoeksche Waard. Is het een adres buiten gemeente Hoeksche Waard? Dan vraagt u het briefadres aan bij de gemeente waarin het adres zich bevindt.

Het briefadres waar u zich op wilt inschrijven moet daarnaast aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Het moet een bestaand adres zijn in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).
 • Het moet een fysiek adres zijn. Een postbus (bijvoorbeeld van PostNL) kan niet.
 • Het moet een woonadres zijn. Geen bedrijfspand. Uitzondering: u kunt wel het kantooradres van een blijf-van-mijn-lijfhuis of opvanghuis als briefadres gebruiken. Dat kan alleen als het kantoor op een ander adres zit dan de opvang.
 • Er moet iemand op het adres wonen en daar ingeschreven staan. Het mag dus geen leegstaande woning zijn.

Regeling briefadres gemeente Hoeksche Waard 2022

Naast bovenstaande voorwaarden heeft de gemeente Hoeksche Waard aanvullende voorwaarden opgesteld voor het verkrijgen van een briefadres. Deze regeling kunt hier teruglezen.

Termijn

Het verschilt per situatie hoe lang een briefadres geldig is. De einddatum van uw briefadres staat in de brief die u krijgt als uw aanvraag is goedgekeurd. Na 6 maanden bekijken wij of u het briefadres nog steeds nodig heeft. Daarover krijgt u vanzelf bericht van ons. De termijn van 6 maanden geldt niet wanneer u verblijft in een instelling, dan is de duur geldig voor de periode van verblijf.

Wilt u het briefadres na de toegekende datum blijven gebruiken? Dan moet u zelf een nieuwe aanvraag doen voordat de termijn verloopt. U krijgt hier geen bericht van.

Verplichting briefadresgever

De persoon die op het adres woont (briefadresgever) moet toestemming geven voor uw briefadres. De briefadresgever verklaart het volgende en gaat de volgende verplichtingen aan:

 • De briefadresgever verklaart dat de briefadresvrager(s) niet op zijn adres woonachtig is/zijn.
 • De briefadresgever is verplicht er voor te zorgen dat de poststukken, die bestemd zijn voor de persoon die bij hem/haar is ingeschreven als briefadreshouder, die persoon ook bereiken.
 • De briefadresgever is verplicht om op verzoek van het gemeentebestuur inlichtingen te geven die te maken hebben met het briefadres en de documenten te overleggen die nodig zijn voor het bijhouden van de basisregistratie personen (brp).
 • Het ingevulde formulier ‘Briefadres aanvragen of verlengen’;
 • De gevraagde bewijsstukken. U leest in het formulier welke stukken er nodig zijn.
 • Uw geldige identiteitsbewijs;
 • Het geldige identiteitsbewijs van de briefadresgever.

Let op: Is het formulier niet correct en volledig ingevuld of ontbreken er bewijsstukken? Dan nemen wij de aanvraag niet in behandeling.  

Hoe doet u de aanvraag?

U leest in het formulier ‘Briefadres aanvragen of verlengen’ hoe u de aanvraag kunt indienen. Afhankelijk van uw situatie is dit in persoon op één van onze servicepunten samen met de briefadresgever of digitaal/per post. Het formulier kunt u vinden onder het kopje ‘Printformulieren’.

Heeft u vragen over de aanvraagprocedure neem dan telefonisch contact met ons op.

Uw aanvraag  wordt binnen 4 weken na ontvangst beoordeeld. U ontvangt van het besluit een schriftelijke bevestiging. In de bevestiging leest u of wij u een briefadres toekennen en de eventuele periode waarvoor uw briefadres toegekend wordt.

Na het verwerken van uw aanvraag wordt uw adreswijziging doorgegeven aan alle overheidsinstellingen. U ontvangt na het verwerken al  uw post van de gemeente en andere overheidsinstellingen op het briefadres. Geef uw briefadres zelf door aan andere instanties.

Heeft u uw briefadres al eerder dan de toegekende periode niet meer nodig? Geef dan uw adreswijziging door bij de gemeente waar het nieuwe adres zich bevindt. Doe dit uiterlijk 5 dagen na uw verhuizing. De (nieuwe) gemeente zal uw briefadres beëindigen en u inschrijven op uw nieuwe adres.