Alcoholwetvergunning

U heeft een alcoholwetvergunning nodig als u een horecabedrijf of slijterij wilt beginnen. Er zijn 2 soorten vergunningen:

 • Model A: voor horeca of slijterij
 • Model B: voor onder andere sportclubs en verenigingen

U hebt geen alcoholwetvergunning nodig als u alleen licht alcoholische drank verkoopt zoals bier of wijn in levensmiddelenbedrijven of supermarkten.

U maakt een afspraak met team vergunningen APV voordat de officiële aanvraag wordt ingediend. De vergunning vraagt u online aan:

U kunt een wijziging online aanbrengen:

U heeft een vergunning nodig als u in uw horeca- of verenigingsbedrijf alcoholhoudende dranken schenkt of verkoopt. U heeft voor elke vestiging van uw bedrijf een aparte vergunning nodig. Bij wijziging van de leidinggevende of lokaliteit op de afgegeven vergunning, vraagt u een wijziging op uw vergunning aan. Ook als u een terras wilt toevoegen, vraagt u een wijziging op uw vergunning aan.

Wat levert u bij ons aan?

 • Een volledig ingevuld en ondertekend formulier Model A of Model B.
 • Per leidinggevende een bijlage Model A of Model B.
 • Een volledig ingevulde en ondertekende Bibob-vragenlijst (voor vergunning model A).
 • Voor vergunning Model A: de arbeidsovereenkomsten van alle leidinggevenden.
 • Bij vergunning Model B: een kopie van het bestuursreglement (huisregels). In het reglement leest u de bepalingen over verantwoord verstrekken van alcoholhoudende drank (dit geldt alleen voor verenigingen en stichtingen).
 • Een plattegrondtekening van de inrichting, schaal 1:100.
 • Een schriftelijke verklaring met handtekening en datum van de eigenaar of verhuurder van het pand. Uit deze verklaring blijkt dat hij geen bezwaar heeft tegen het vestigen van een horeca inrichting, of u heeft een koop en/of huurovereenkomst waar dit in staat.
 • Een alcoholwetvergunning voor slijterij of horecabedrijf kost € 397,75.
 • Een wijziging alcoholwetvergunning voor slijterij of horecabedrijf kost € 125,-.

Voor het aanvragen van een vergunning gelden de volgende eisen:

 • U staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • Alle leidinggevenden zijn 21 jaar of ouder en hebben geen strafverleden.
 • Leidinggevenden hebben geen strafverleden en hebben geen slecht levensgedrag.
 • Alle leidinggevenden hebben het diploma Sociale Hygiëne. Ga voor meer informatie naar de pagina Register Sociale Hygiëne.

Het pand waarin u zich vestigt voldoet aan de inrichtingseisen:

 • Hoogte: minimaal 2,40 meter.
 • Oppervlakte: minimaal 35 m2.
 • Ventilatie: 3,8•10-3 m3/s per m2 vloeroppervlakte.
 • Toiletten: 2 volledig van elkaar gescheiden toiletgelegenheden.

Wij controleren of u aan deze voorwaarden voldoet.

Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. Als uw aanvraag bij indienen compleet is kan de termijn korter zijn. Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Let op! Uw horecagelegenheid mag pas open als de vergunning aan u verleend is.

Wilt u alcohol schenken tijdens een evenement? Dan moet u een ontheffing artikel 35 aanvragen.

Als u een horecabedrijf begint heeft u naast de alcoholwetvergunning ook een exploitatievergunning nodig. Met deze vergunning krijgt u toestemming tot het gebruik van een horeca-inrichting. In sommige gevallen is er ook een gebruiksmelding/gebruiksvergunning brandveilig gebruik nodig voor een horeca-inrichting.

Meer informatie over deze vergunningen vindt u op de pagina’s exploitatievergunning horeca en brandveiligheid.