Horeca exploitatievergunning

Een exploitatievergunning heeft u nodig als u een horecabedrijf, ijssalon, koffiezaak of andere voor het publiek toegankelijke ruimte, waarin bedrijfsmatig logies worden verstrekt wilt starten of overnemen. Ook als u uw horecabedrijf wilt uitbreiden of veranderen heeft u deze vergunning nodig. Dit geldt voor elk horecabedrijf, ook als u geen alcohol aanbiedt. Een horecabedrijf is bijvoorbeeld een hotel, restaurant, café, snackbar of discotheek. Maar ook een buurthuis of clubhuis.

Bestemming van het pand

Voordat u de aanvraag exploitatievergunning indient, controleert u de bestemming van het pand. Wanneer u een horecabedrijf wilt exploiteren in een pand, dan is het noodzakelijk dat het bestemmingsplan ‘horeca’ toestaat.
Het gebruik van het pand mag namelijk niet in strijd zijn met het bestemmingsplan. Via de website ‘Ruimtelijke Plannen’ kunt u zelf zien welke bestemming er op een pand rust. Wanneer de horeca-exploitatie in strijd is met de bestemming, wordt de exploitatievergunning geweigerd. Als het gebruik van het pand in strijd is met het bestemmingsplan vraagt u eerst een omgevingsvergunning aan.

Heeft u vragen?

Voor vragen over een exploitatievergunning kunt u contact opnemen met team vergunningen APV.  Wij verzoeken u vriendelijk om eerst contact met ons op te nemen voordat u uw aanvraag exploitatievergunning indient.

 • Voor een exploitatievergunning betaalt u € 397,75.
 • Voor het wijzigen van een aanvraag tot het wijzigen van een exploitatievergunning betaalt u geen leges.

U vraagt een exploitatievergunning aan in de volgende situaties:

 • U start of neemt een horecabedrijf over.
 • De rechtsvorm van uw bedrijf wijzigt.
 • U gaat nieuwe activiteiten uitvoeren.
 • U gaat uw bestaande bedrijf veranderen of uitbreiden door een verbouwing.
 • U start een terras of breidt uw terras uit.

U moet ook een Bibob-formulier invullen. Hiermee wordt beoordeeld of er een risico is dat de vergunning gebruikt gaat worden voor criminele activiteiten.

U vraagt een wijziging van de exploitatievergunning aan als:

 • Een nieuwe vergunninghouder op de vergunning vermeld moet worden.
 • De bestaande gelegenheid wordt uitgebreid (bijvoorbeeld met een terras of als het wordt verruimd).
 • Een wijziging plaatsvindt in de ondernemingsvorm.
Deze gegevens moet u inleveren bij uw aanvraag voor een exploitatievergunning:

 • Korte omschrijving bedrijfsactiviteiten.
 • Verklaring omtrent het gedrag van de houders van de vergunning (niet van toepassing als u ook een drank- en horecavergunning aanvraagt).
 • Plattegrond van de inrichting, inclusief terras (op schaal en inclusief maatvoering).
 • Kopie arbeidsovereenkomst van de beheerders van de inrichting.
 • Wanneer u niet beschikt over de Nederlandse nationaliteit een kopie van uw buitenlandse paspoort of verblijfsvergunning
 • Volledig ingevulde Bibob-Vragenlijst.
 • Volledig ingevuld formulier alcoholwetvergunning (indien van toepassing).

Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken. Bekijk voor meer informatie de pagina ‘Alcoholwetvergunning’.