Evenement organiseren, melding of vergunning

In onze dorpen worden ieder jaar diverse evenementen georganiseerd. Denk aan een braderie, optocht, feest, muziekvoorstelling, maar ook een herdenkingsplechtigheid of een wedstrijd op de weg zoals een wielerronde.

Iedereen, inwoner of organisatie, kan een evenement organiseren. In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente zijn de regels voor evenementen opgenomen. Op grond van de APV moet u, afhankelijk van de eigenschappen van het evenement, het evenement melden of een evenementenvergunning aanvragen.

Een evenement melden

Log veilig in met DigiD om te laten zien wie u bent. Lees meer over DigiD.

Evenementenvergunning aanvragen

Log veilig in met DigiD om te laten zien wie u bent. Lees meer over DigiD.

Evenementen zijn op dit moment weer toegestaan.

Meldingsplichtig

Een evenement is meldingsplichtig als het voldoet aan alle onderstaande voorwaarden:

 • Het aantal aanwezigen bedraagt niet meer dan 250 personen.
 • Het evenement vindt plaats op een dag tussen 09.00 en 24.00 uur.
 • Er mag geen muziek ten gehore worden gebracht voor 09.00 of na 23.00 uur.
 • Het evenement mag niet plaatsvinden op de rijbaan, (brom)fietspad of parkeerplaats of anderszins, voor zover dit een belemmering vormt voor het verkeer van de hulpdiensten.
 • Er mogen slechts kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van maximaal 18 m2 per object, met 1 bouwlaag en maximale hoogte van 3 meter.
 • Er is een organisator die ter plaatse geldt als aanspreekpunt voor toezichthouders en personeel van de hulpdiensten.
 • Er mag geen vuurwerk afgestoken worden.
 • Er mag geen evenement in de nabijheid plaatsvinden.

Vergunningsplichtig

Als uw evenement niet voldoet aan bovenstaande voorwaarden moet u een evenementenvergunning aanvragen.

Omschrijving A-, B-, C-, 0- evenement

 • A: evenement met laag risico, waarbij sprake is van een beperkte impact op de omgeving en/of beperkte gevolgen voor het verkeer en tevens een geringe extra capaciteit van de hulpverleningsdiensten is vereist. Indienen van de aanvraag: uiterlijk 8 weken voor aanvang van het evenement.
 • B: evenement met een verhoogd risico, waarbij sprake is van een verhoogde impact op de omgeving en/of gevolgen voor verkeer en tevens extra capaciteit van de hulpverleningsdiensten is vereist. Indienen van de aanvraag: uiterlijk 12 weken voor aanvang van het evenement.
 • C: risicovol evenement, waarbij sprake is van een grote impact op de omgeving/regio en/of verkeer en tevens extra capaciteit van de hulpverleningsdiensten is vereist. Indienen van de aanvraag: uiterlijk 20 weken voor aanvang van het evenement.
 • De melding van een categorie 0-evenement (melding evenement) moet uiterlijk 14 dagen voor aanvang van het evenement gemeld worden.

Aan een melding zijn geen kosten verbonden. U betaalt voor een vergunning van een:

 • A-evenement: € 110,05.
 • B-evenement: € 330,05.
 • C-evenement: € 3.300,45.

Voor het wijzigen van een vergunning zijn de kosten: € 121,-.

Organiseert u het evenement namens een non-profit organisatie? Dan is de vergunning kosteloos.

Documenten (verplicht)

 • Compleet ingevuld aanvraagformulier.
 • Situatietekening (incl. locatie kramen, verkoop etenswaren, bak- en braadapparatuur, toiletten, terras, podium, dranghekken enz.). Waaraan uw plattegrond of tekening moet voldoen leest u op de website van de Veiligheidsregio ZHZ.
 • Draaiboek met programmering (indien van toepassing met beveiligingsplan, verkeersplan, medisch plan, calamiteitenplan).

Documenten (indien van toepassing)

 • Bij tenten groter dan 25m2:
  1. een tentenboek en certificaten conform de NEN 8020-41 met inrichtingstekening van alle materialen (stoelen, tafels, tappunten, podium enz.);
  2. constructiegegevens.
 • Bij een podium: constructiegegevens.
 • Bij attracties: keuringsrapporten (certificaten springkussen en RAS-nummer kermisattracties).
 • Loterijvergunning of melding bingo.
 • Aanvraag collectevergunning.
 • Ontheffing artikel 35 alcoholwet.
 • TUG-melding (ontheffing nodig voor Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik locatie voor luchtvaartuig).
 • Kopieovereenkomst inhuur schoonmaakbedrijf.
 • Bij een hardloopwedstrijd, wandel-, fiets- of lampionoptocht: een routebeschrijving met verkeersplan en de locatie van de verkeersregelaars.

Handleidingen

Voor het maken van een plattegrond of route voor uw evenementenaanvraag, kunt u onderstaande handleidingen gebruiken:

Wij laten u zo snel mogelijk weten of uw melding of vergunningsaanvraag is goedgekeurd.

Het kan zijn dat u nog andere vergunningen of ontheffingen moet aanvragen. Denk bijvoorbeeld aan een parkeerontheffing of een ontheffing voor het schenken van alcohol.

Zijn voor uw evenement verkeersregelaars nodig? Meer informatie over de verplichte instructie voor verkeersregelaars vind u op de website verkeersregelaarsexamen.

Zoekt u een voorbeeld voor een document wat u moet aanleveren? Kijk dan op de website van Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.