Regelgeving wegwerpbekers en -bakjes

Elke dag gooien we in Nederland 19 miljoen wegwerpbekers en -bakjes die plastic bevatten weg na eenmalig gebruik. Een flink deel daarvan komt als zwerfafval in het milieu terecht. Daarom wordt hergebruik de nieuwe norm.

De nieuwe maatregelen zijn onderdeel van een groter geheel en komen voort uit de Europese richtlijn Single Use Plastic (SUP) dat als doel heeft: de impact van wegwerpplastic op het milieu verminderen en meer plastic hergebruiken en recyclen.

Evenementen

Voor evenementen gaan nieuwe regels gelden voor het gebruik van wegwerpbekers en -bakjes die plastic bevatten. Afhankelijk van het type evenement (een open of gesloten evenement) gelden er andere regels.

Open evenement

Sinds 1 januari 2023 mag u uw bezoekers geen gratis wegwerpbekers en -bakjes die plastic bevatten meer meegeven. Hiervoor moet u een apart bedrag in rekening brengen. Ook moet u bezoekers een herbruikbaar alternatief aanbieden. Denk hierbij aan bekers of bakjes die bezoekers later weer terug kunnen brengen of aan de optie om bezoekers zelf een beker of verpakking mee te laten nemen.

Gesloten evenement

Vanaf 1 januari 2024 zijn wegwerpbekers en -bakjes die plastic bevatten niet meer toegestaan. Een circulair systeem, waarbij bekers en bakjes retour komen voor hergebruik is dan verplicht. Op deze regel geldt als uitzondering dat u plastic wegwerpbekers en -bakjes wel mag gebruiken wanneer u deze inzamelt voor hoogwaardige recycling.

Meer weten?

Op de website van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vindt u meer informatie over de regelgeving en hoe u zich hierop kunt voorbereiden. Volg de Regelhulp om na te gaan welke regels van toepassing zijn op uw situatie en welke opties er zijn om hieraan te voldoen.