Spring naar content

Brandveiligheid, melding of vergunning

Wilt u een gebouw, terrein of een tijdelijk bouwwerk in gebruik nemen? In bepaalde gevallen moet u dan een gebruiksmelding doen. In andere gevallen hebt u een omgevingsvergunning nodig voor brandveilig gebruik van het gebouw.

U hebt geen vergunning of melding voor het gebruik nodig als u als particulier een woning gaat bewonen.

Een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik is van toepassing wanneer:

  • in een gebouw bedrijfsmatig nachtverblijf wordt verschaft;
  • in het kader van de verzorging van meer dan 10 personen nachtverblijf wordt verschaft (hotel, pension, kampeerboerderij, ziekenhuis of gevangenis);
  • dagverblijf wordt verschaft aan meer dan 10 kinderen onder de 12 jaar (basisschool of kinderdagverblijf);
  • dagverblijf wordt verschaft aan meer dan 10 lichamelijk of geestelijk gehandicapte personen, bijvoorbeeld door dagopvang.

Wanneer maakt u een gebruiksmelding?

Indien een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik niet noodzakelijk is, dan kan het zo zijn dat een gebruiksmelding moet worden gedaan. Dit is vastgelegd in paragraaf 1.5 van het Bouwbesluit 2012. Een gebruiksmelding is van toepassing wanneer:

  • in een gebouw meer dan 50 personen tegelijk verblijven. Dit geldt ook voor tijdelijke bouwwerken, zoals een bouwkeet.  (geldt niet voor woningen en woongebouwen);
  • een woning kamergewijs wordt verhuurd aan vijf of meer afzonderlijke bewoners.

Een vergunning of melding brandveiligheid vraagt u aan via de website van het Omgevingsloket.

  • Voor een vergunning: 6 maanden. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen.
  • Voor een melding: uw melding en bijbehorende documenten moeten minimaal 4 weken voordat u het gebouw, bouwwerk of terrein gaat gebruiken, zijn ingediend.

De eisen voor brandveiligheid staan in het Bouwbesluit. Naleving van deze eisen zorgt ervoor dat de kans dat er brand uitbreekt wordt beperkt en de gevolgen van een eventuele brand zo klein mogelijk worden gehouden. Meer informatie kunt u terugvinden op de website van de Rijksoverheid.