Kabels en leidingen in openbare grond

Als u een kabel of leiding in de openbare grond wilt leggen, verwijderen of onderhouden heeft u altijd toestemming van de gemeente nodig. Soms is ook toestemming van het waterschap of de provincie nodig.

U kunt eventueel een afspraak maken voor een vooroverleg met één van onze medewerkers.

Vergunning aanvragen

Een vergunning vraagt u aan via de webapplicatie MOOR (Meldpunt Opbrekingen Openbare Ruimte). Als u hiervoor geen account hebt, vraagt u dit eenvoudige aan via de website van MOOR. U bereikt MOOR via telefoonnummer 088 – 23 44 710.

De gemeente coördineert de meldingen. Door de coördinatie blijft de overlast tot een minimum beperkt.

Binnen 8 weken na uw aanvraag krijgt u bericht over de afhandeling van uw aanvraag.

Een melding is voldoende bij werkzaamheden van niet-ingrijpende aard:

 • Het aanbrengen of verwijderen van leidingen in al aangebrachte voorzieningen met een lengte van minder dan 25 meter.
 • Reparaties en/of onderhoudswerkzaamheden aan leidingen met een lengte van minder dan 25 meter.
 • Huisaansluitingen met een lengte van minder dan 25 meter.
 • De werkzaamheden dienen niet gelegen te zijn in, op of boven een wegkruising of rotonde.
 • De werkzaamheden doorkruisen geen weg.
 • De werkzaamheden vinden niet plaats onder asfalt.
 • Het openen van handholes.
 • Het graven van proefsleuven voor kabel- en leidingwerkzaamheden.
 • Het maken van boringen voor grondonderzoek in het belang van leidingen.

U meldt het werk aan via de webapplicatie MOOR. 

Plaatsen van kabels en leidingen

In hoofdstuk 1, paragraaf 1.11 van de tarieventabel van onze legesverordening leest u wat de kosten zijn voor de behandeling van uw aanvraag.

Herstelwerkzaamheden

Na de opbreek- en graafwerkzaamheden, herstelt de aannemer de sleuf inclusief de bovenliggende verhardingen of groenvoorzieningen, zoals is voorgeschreven in het Handboek Kabels en Leidingen. Naast het herstel van de sleuf betaalt de aanvrager een schadevergoeding. Deze tarieven zijn beschreven in de Schaderegeling ingravingen Kabels en Leidingen Hoeksche Waard

Het hebben van leidingen

Voor het hebben van leidingen betaalt u precariobelasting. In de tarieventabel behorende bij artikel 4 van de Verordening Precariobelasting leest u wat de jaarlijkse kosten zijn.

Meer informatie met betrekking tot dit onderwerp vindt u bij het volgende product: 

Staat het antwoord van uw vraag hier niet bij? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0186  of 088 – 647 36 47.

Afhankelijk van het type kabel of leiding en de eigenaar hiervan kunnen wij:

 • Vergunning verlenen onder verwijzing naar de Leidingenverordening.
 • Instemming geven onder verwijzing naar de Telecommunicatieverordening.

Bij alle kabel- en leidingwerkzaamheden is het Handboek Kabels en Leidingen Hoeksche Waard van toepassing. Dit handboek is onderdeel van de verleende vergunning, instemming of melding. 

Wet en regelgeving: