Bouwbord, container of steiger plaatsen

Het kan nodig zijn om tijdelijk een bouwkeet, bouwbord, steiger of andere constructie te plaatsen als u gaat bouwen. U heeft hiervoor geen vergunning nodig als de constructie geplaatst wordt op of in de directe nabijheid van de bouwlocatie. De constructie moet dan wel functioneel zijn voor de bouw(werkzaamheden). Twijfelt u of uw constructie mag worden geplaatst? Doe dan een vergunningcheck via het Omgevingsloket.

De constructies die nodig zijn voor de bouw kunnen tijdelijk, gedurende de periode van het werk, worden geplaatst. Direct na het beëindigen van het werk, moeten u de constructies weer verwijderen.

Een tijdelijke woonunit mag u niet zonder vergunning plaatsen. Deze wordt niet gezien als een constructie die nodig is voor de bouw(werkzaamheden). Daarom gelden er andere regels voor het plaatsen ervan. Wilt u weten welke vergunning u nodig heeft voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit? Doe de vergunningcheck via het Omgevingsloket. Een vergunning voor een tijdelijke woonunit verlenen wij alleen als u een vergunning heeft  voor nieuwbouw of ingrijpende verbouwing van de hoofdwoning. Verder moet u de tijdelijke woonunit op hetzelfde perceel plaatsen in de onmiddellijke nabijheid van de bouwlocatie van de hoofdwoning. De tijdelijke woonunit mag niet leiden tot de tot de aantasting.