U wilt trouwen in het buitenland? In bepaalde landen heeft u daar een verklaring van huwelijksbevoegdheid voor nodig, veel landen vragen ook om een internationaal geboorte uittreksel

In bepaalde landen hebt u een verklaring nodig als u daar wilt trouwen. In de verklaring moet staan dat u nog niet getrouwd bent en bevoegd bent om te trouwen. Wilt u als Nederlander in het buitenland trouwen? Dan vraagt u een ‘verklaring van huwelijksbevoegdheid’ aan bij de gemeente.

  • Woont u in Nederland? Vraag de verklaring aan bij de gemeente.
  • Hebt u in Nederland gewoond? Vraag de verklaring aan bij de gemeente waar u het laatst ingeschreven stond.
  • Woont u niet in Nederland en hebt u nooit in Nederland gewoond? Vraag de verklaring aan bij de Nederlandse ambassade of het Nederlandse consulaat in het land waar uw huwelijk wordt voltrokken.
  • Een geldig identiteitsbewijs van u en uw partner.

De gemeente kan vragen om de volgende originele documenten van u en uw partner:

  • Een recent afschrift van de geboorteakte.
  • Als u eerder getrouwd bent geweest: een echtscheidingsakte of overlijdensakte.
  • Als u of uw partner in het buitenland woont: een bewijs uit dat land met daarop uw woonplaats, nationaliteit en burgerlijke staat.

Woont u in het buitenland? U kunt iemand machtigen om de originele documenten in te leveren of u kunt de originele documenten aangetekend naar ons toesturen

Let op: de originele documenten moeten worden ingeleverd, dit mogen geen kopieën zijn.

Buitenlandse akten of andere buitenlandse documenten moeten in het Nederlands, Engels, Frans of Duits zijn opgesteld. Is dit niet zo? Dan moet u de documenten eerst laten vertalen door een in Nederland beëdigde vertaler. Soms moet u buitenlandse akten laten legaliseren in het land van herkomst. Vraag dit na bij de gemeente.

De kosten voor een verklaring van huwelijksbevoegdheid bedragen € 29,-.

Vaak wordt vanuit het buitenland om een internationaal geboorte uittreksel gevraagd. Per land verschilt aan welke eisen deze moet voldoen (legalisatie/apostille). U kunt deze informatie per land opzoeken op de website van de Rijksoverheid.

Dit uittreksel vraagt u aan in de gemeente waar u geboren bent. Bent u in de Hoeksche Waard geboren? Dan kunt u het uittreksel aanvragen via onze pagina Afschrift of uittreksel burgerlijke stand.