Begraven of cremeren

Vroeg of laat krijgen we allemaal te maken met een overlijden. De eerste beslissing die u moet nemen is of u voor een begrafenis of crematie kiest. In het document ‘begraven of cremeren’ proberen wij u op weg te helpen bij deze keuze.

Voor een begrafenis of crematie hebt u toestemming nodig van de gemeente. Uw uitvaartondernemer regelt dit meestal voor u.

Uw uitvaartverzorger regelt alle zaken rondom de begrafenis of crematie, zoals:

 • de toestemming voor de begrafenis of de crematie;
 • de datum en het tijdstip van de begrafenis, crematie of asbezorging;
 • doorgeven aan de gemeente welk soort graf gewenst is;
 • eventueel uitstel vragen voor de begrafenis of de crematie.

Het is niet verplicht dat een uitvaartverzorger alles regelt, u kunt ook zaken zelf regelen.

De overledene moet uiterlijk op de 6e werkdag na het overlijden begraven of gecremeerd zijn. Wilt u de overledene later begraven of cremeren? Dan kunt u soms uitstel krijgen. U kunt dit uitstel aanvragen bij de gemeente.

U vraagt toestemming aan de gemeente als de persoon door natuurlijke oorzaak is overleden. U hebt hiervoor een verklaring nodig van een arts of een lijkschouwer.

Is de overledene door een onnatuurlijke oorzaak gestorven? Bijvoorbeeld door een ongeval of misdrijf? Dan vraagt u eerst toestemming aan de officier van justitie. Daarna vraagt u toestemming aan de gemeente.

U kunt uitstel van de begrafenis of crematie vragen in bijzondere situaties:

 • familieleden moeten uit het buitenland komen;
 • het lichaam moet onderzocht worden vanwege een misdrijf;
 • de slechte lichamelijke toestand van de moeder van een kind dat doodgeboren of kort na geboorte overleden is.

Een arts moet altijd toestemming geven om een lichaam later te begraven of te cremeren.

Er is zowel landelijke als gemeentelijke regelgeving op het gebied van begraven en cremeren. De landelijke regels zijn opgenomen in de Wet op de Lijkbezorging. De gemeente heeft de regels vastgelegd in de Beheerverordening begraafplaatsen HW 2024 en de nadere regels begraafplaatsen HW 2024.

U kunt op de begraafplaatsen van gemeente Hoeksche Waard een keuze maken tussen verschillende soorten graven en asbestemmingen. In het onderstaande document vindt u meer informatie over de soorten graven. Wij adviseren u deze informatie goed door te lezen voordat u een keuze maakt voor een bepaald soort graf.

Download het pdf-document over de soorten graven.

De kosten die u betaalt voor een begrafenis of crematie zijn afhankelijk van de persoonlijke keuzes die u daarin maakt. Sommige mensen hebben een overlijdensverzekering afgesloten, maar die vergoedt vaak niet alle kosten. Het is daarom verstandig om bij leven al inzicht te hebben in de verschillende keuzes en de daarbij behorende kosten.

De gemeente berekent kosten voor de diensten en faciliteiten die zij aanbiedt, zoals de kosten voor het verlenen van grafrecht of het plaatsen van een urn. De gemeentelijke kosten zijn echter slechts een deel van de totale kosten die bij een begrafenis of crematie horen. Ook bijvoorbeeld de diensten van de uitvaartondernemer, de uitvaartceremonie en een gedenkteken maken deel uit van de kosten. Een beknopt overzicht van de tarieven vindt u hier. Alle gemeentelijke tarieven vindt u hier terug.

 

Na een crematie zijn er diverse mogelijkheden om de as een bestemming te geven. U kunt de as zelf bewaren in een urn of asbus, u kunt de as verstrooien, u kunt de urn of asbus in een urnennis bewaren of in een graf begraven. U kunt zelfs met (een deel van) de as een sieraad of andere herinnering laten maken. In het document ‘Asbestemmingen‘ leest u welke mogelijkheden gemeente Hoeksche Waard u biedt.

In het formulier ‘Aanvraag bestemming as na cremeren’ kunt u bij ons een verzoek doen om as een bestemming op een van onze begraafplaatsen te geven. Neem contact met ons op voor de huidige tarieven.

Als de gebruikstermijn van een graf is verlopen wordt de grafbedekking verwijderd en kunnen de stoffelijke resten uit het graf verplaatst worden naar het centrale verzamelgraf op dezelfde begraafplaats.

Download het pdf-document met informatie over het ruimen van graven.

Centraal gedenkmonument (naamplaatje)

Op de meeste begraafplaatsen is een centraal gedenkmonument aanwezig, waarop nabestaanden een plaatje kunnen laten aanbrengen ter herinnering aan de overledene.

Als u hiervan gebruik wilt maken, kunt u een gratis naamplaatje ontvangen. U moet dit zelf laten graveren. Neem contact met ons op om een naamplaatje te ontvangen.

Wat kost het verlengen van een grafrecht?

Of een verlenging van de termijn mogelijk is hangt af van de grafsoort. Een particulier graf kan worden verlengd met een termijn van 5 of 10 jaar. Dit kan vanaf 2 jaar voor het verstrijken van de termijn. De gemeente informeert de rechthebbende tijdig voor het verlopen van de termijn.

De kosten (tarieven 2024) zijn:

 • Enkel particulier graf 5 jaar € 514,25
 • Enkel particulier graf 10 jaar € 1028,50
 • Dubbel particulier graf 5 jaar € 1028,50
 • Dubbel particulier graf 10 jaar € 2057,00

Het eiland Hoeksche Waard telt 27 begraafplaatsen, verdeeld over de diverse dorpen in de gemeente. 24 begraafplaatsen zijn in het beheer van de gemeente.

Dorp Locatie
Goudswaard
 • algemene begraafplaats, Vaartweg 2 (gedeeltelijk gesloten)
‘s-Gravendeel
 • algemene begraafplaats, Maasdamseweg 1a
 • oude begraafplaats, Kerkstraat*
Heinenoord
 • algemene begraafplaats, Oud-Heinenoordseweg 2a
Klaaswaal
 • algemene begraafplaats, Oud-Cromstrijensedijk WZ 43
Maasdam
 • algemene begraafplaats, Raadhuisstraat 37
 • algemene begraafplaats, Polderdijk 67 in Sint Anthoniepolder
Mijnsheerenland
 • algemene begraafplaats, Raadhuislaan 42
Nieuw-Beijerland
 • algemene begraafplaats, Kreekkant 3
 • oude begraafplaats, Wilhelminastraat 31b
Numansdorp
 • algemene begraafplaats, Hallinxweg 37
 • oude begraafplaats, Torenstraat 18a*
Oud-Beijerland
 • algemene begraafplaats, Langeweg 2
 • RK begraafplaats, Karel Doormanstraat 51**
 • Joodse begraafplaats, Prinses Irenestraat 7**
Piershil
 • algemene begraafplaats, Oud Piershilseweg 4
 • oude begraafplaats, Voorstraat 24*
Puttershoek
 • algemene begraafplaats De Essenhof, Sportlaan 2
 • oude begraafplaats, ingang Prins Bernhardlaan
 • gesloten begraafplaats (grenzend aan de Beatrixstraat)*
Strijen
 • algemene begraafplaats, Kerkstraat 78a
 • algemene begraafplaats, Havenstraat 7 in Strijensas
 • algemene begraafplaats, Keizersdijk 106a in Cillaarshoek
 • Joodse begraafplaats, Oud Bonaventurasedijk 46**
Westmaas
 • algemene begraafplaats, Manhille 1
Zuid-Beijerland
 • algemene begraafplaats, Koninginneweg 23a
 • oude begraafplaats, Dorpsstraat 175*

*  Deze begraafplaatsen zijn gesloten. Dit betekent dat er geen begravingen meer plaatsvinden.
** Deze begraafplaatsen zijn geen eigendom van de gemeente.