Handhavingsverzoek indienen

Vermoedt u dat de regels niet worden nageleefd en komt u er samen met de overtreder niet uit? Bijvoorbeeld als er gebouwd wordt zonder omgevingsvergunning of grond gebruikt wordt in strijd met het bestemmingsplan. Dan kunt u de gemeente vragen om hier iets aan te doen. Dit kunt u doen door een handhavingsverzoek in te dienen. Hiermee vraagt u de gemeente om een besluit tot handhaving van de regels.

Wij gaan graag eerst met u in gesprek

Hierin willen wij met u bespreken of het goed is dat wij in gesprek gaan met de overtreder. Dit levert vaak meer resultaat op dan het direct indienen van een handhavingsverzoek. U kunt hiervoor contact opnemen met team VTH Ondersteuning via 14 0186 | 088-647 36 47.

Zet in uw handhavingsverzoek de volgende informatie: 

  • Uw naam en adres
  • Uw telefoonnummer en e-mailadres
  • Een duidelijke omschrijving van de situatie waarbij regels worden overtreden
  • Welk besluit u van de gemeente vraagt
  • De datum van uw verzoek (dagtekening)
  • Uw handtekening

Het handhavingsverzoek moet per post bij de gemeente worden ingediend, per e-mail is het indienen van een handhavingsverzoek niet mogelijk.
U kunt uw handhavingsverzoek opsturen naar:

Gemeente Hoeksche Waard
t.a.v. het college van burgemeester en wethouders
Postbus 2003
3260 EA Oud-Beijerland

  • U heeft een direct en persoonlijk belang bij handhaving van de regels.
  • Een handhavingsverzoek indienen kan niet anoniem. Degene over wie u een handhavingsverzoek indient, kan te weten komen dat u dit verzoek heeft ingediend. 
  • Een anoniem handhavingsverzoek nemen wij niet in behandeling. Als sprake is van een acuut onveilige en/of gevaarlijke situatie wordt uiteraard wel direct actie ondernomen.
  • Wilt u alleen een melding doen over de openbare ruimte omdat er bijvoorbeeld iets kapot is of omdat u overlast ervaart. Op de pagina melding woon- en leefomgeving  leest u hoe u dit kunt doen.

Als u een handhavingsverzoek indient, ontvangt u een bevestiging. Binnen 8 weken nemen wij een besluit op uw verzoek. Wij mogen de tijd om een besluit te nemen met 8 weken verlengen. Wij kunnen uw verzoek (deels) toewijzen of afwijzen. Bent u het niet eens tegen het genomen besluit? Dan kunt u bezwaar maken.