Het programmaplan Wonen

In de Hoeksche Waard koesteren we het veilige en rustige leefmilieu in onze landelijke dorpse omgeving met werkgelegenheid en dichtbij stadse voorzieningen. De afgelopen jaren maakten we door de fusie een flinke schaalsprong. Ook op het gebied van wonen zetten we grote stappen. Uitdagingen, zoals vergrijzing en ontgroening, zetten we om in kansen. Hoe worden en blijven we aantrekkelijk voor jonge huishoudens? Hoe zorgen we ervoor dat we ook over tientallen jaren nog steeds dat vitale en vindingrijke eiland zijn omringd door rust, ruimte en een fijn woonmilieu?

We willen dat ons eiland een vitaal eiland blijft; een eiland dat in staat is om op eigen kracht goed te functioneren. Daar is veel voor nodig, ook op het gebied van wonen. In het programmaplan Wonen beschrijven we de doelen en inspanningen die bijdragen aan de vitaliteit van ons eiland en een fijn woonmilieu. De vergrijzing houden we niet tegen, maar begeleiden we door rekening te houden met toekomstige woonwensen. We gaan experimenteren met nieuwe woonvormen en creatieve oplossingen om te zorgen dat iedereen zich thuis voelt. Van jong tot oud.

  • De juiste woning op de juiste plaats

We willen op een andere manier omgaan met woningbouwinitiatieven die we ontvangen door oog te hebben voor de woon- en leefomgeving. Zowel qua typologie, huur/koop en prijsklassen. Dat doen we door aan de voorkant van een project met marktpartijen in gesprek te gaan over onze vitaliteitsdoelstellingen en hoe we thema’s als zorg en arbeidsmarkt een plek kunnen geven.

  • Stimuleren instroom jonge huishoudens

Door te investeren in woningen en voorzieningen hopen we op meer instroom van jonge huishoudens naar ons eiland. Ook hopen we daarmee dat meer jongeren in de Hoeksche Waard blijven wonen. Dat is nodig voor een evenwichtige bevolkingssamenstelling op lange termijn, maar ook om de voorzieningen zoals scholen, (sport)verenigingen en winkels in stand te houden.

  • Continue woningbouwproductie

We zetten vaart achter de bestaande woningbouwinitiatieven. Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn dat de authentieke dorpskernen en het landschap zo min mogelijk wordt aangepast. De huidige woningbouwproductie heeft direct invloed op de woningbehoefte in de nabije toekomst. En een grotere woningbehoefte in de toekomst betekent dat we meer ruimte hebben om de  bevolkingssamenstelling in evenwicht te krijgen.

In de Hoeksche Waardse Woonbalans ziet u welke thema’s de gemeente belangrijk vindt voor de ontwikkeling van de Hoeksche Waard en hoe uw initiatief hierin kan passen.

Meer informatie & contact

Heeft u nog vragen of ideeën? Laat het ons gerust weten.

Stuur ons een mail onder vermelding van programmaplan Wonen.

Zie ook