In de Hoeksche Waard streven we naar een samenleving waarin iedereen er bij hoort, zich veilig voelt en mee kan doen. Ongeacht gender, leeftijd, culturele achtergrond, inkomen, talenten, of beperkingen.

Samen met Dordrecht, Alblasserdam, Hardinxveld-Giessendam, Sliedrecht en Zwijndrecht is gemeente Hoeksche Waard één van de zes Regenbooggemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid. We zetten ons extra in voor de acceptatie en veiligheid van LHBTI’s (homo’s, lesbiennes, biseksuelen, transgenders en intersekse personen). In dat kader doet de gemeente jaarlijks een oproep aan inwoners en organisaties om op Coming Out Day de Regenboogvlag te hijsen.

Hoe doen jullie dat?

Onder de vlag van de Regenbooggemeente werken maatschappelijke partners samen aan inclusie van de LHBTI-gemeenschap. Samen met onze partners zorgen we ervoor dat iedereen zich in onze gemeente veilig en welkom voelt. Dat doen we onder andere door acceptatie van, en begrip voor LHBTI’s onder de aandacht te brengen en te vergroten. We gaan hiermee aan de slag in de werkgroep Regenbooggemeente. Hierin werken 9 maatschappelijke partijen samen aan versterking van acceptatie, veiligheid, zichtbaarheid en mogelijkheden voor ontmoeting van LHBTI’ers in de Hoeksche Waard. De volgende partijen maken deel uit van de Werkgroep:

  • Belangengroep LHBT+ Hoeksche Waard
  • Roze 50+
  • Politie-eenheid Rotterdam, team Roze in Blauw
  • RADAR antidiscriminatievoorziening
  • Welzijn Hoeksche Waard
  • Regenboogkerken Hoeksche Waard
  • Careyn
  • HW Actief
  • Gemeente Hoeksche Waard

De werkgroep Regenbooggemeente doet dit door met een gezamenlijk werkplan met 10 actiepunten en 6 ontwikkelpunten.

Heeft u vragen of opmerkingen? Stuur dan een e-mail aan de contactpersonen van de gemeente: elise.notenboom@gemeentehw.nl en wilna.dejong@gemeentehw.nl.